Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 24, 1682 Briefje van d’Ed. gouverneur Cornelis van Quaalbergh tot Malacca per borger vaartuygh file 2491, folio 510
March 24, 1682 Relaasje van den Moors ingeseten Bodol wegens den toestand op Bantam file 2491, folio 510-511
March 24, 1682 Briefje van de suykermolen aan den capitein Harmen Egberts file 2491, folio 511
March 24, 1682 Berigt door twee Chinesen wegens Bantam file 2491, folio 511
March 25, 1682 De chialoup de Nachtegaal na Bantam met een briefje aan d’Hr. mayor Saint Martin file 2491, folio 512
March 25, 1682 Resolutie wegens Bantam file 2491, folio 512-513
March 25, 1682 En het veltleger file 2491, folio 513
March 26, 1682 Schrijven na het veltleger aan den capitein Hartsinck per soldaat file 2491, folio 513
March 26, 1682 Item na Tenqua’s suyckermolen aan den vaandrigh Uldrigh Bergh file 2491, folio 513-514
March 26, 1682 Briefje uyt het veltleger met 5 siecken file 2491, folio 514
March 26, 1682 Onse troepes door de wildernisse tot ontrent de revier Tangeran gebragt file 2491, folio 514
March 26, 1682 Briefje van het hooft van de negorie Pagoutan aan den capiteyn Maleyer Wan Abdul Bagus met het antwoort daarop file 2491, folio 515
March 26, 1682 Schrijven na ons veltleger van de revier Tangeran per convoy file 2491, folio 515-516
March 26, 1682 Resolutie wegens Pagoutan en het veltleger file 2491, folio 517
March 27, 1682 Den captein Harmen Egberts met de ruyters en Bougyssen uyt het veltleger terugge file 2491, folio 517
March 27, 1682 Sijn relaas file 2491, folio 517
March 27, 1682 Onse maght aan de revier Tangeran tegens over Bromton geposteert file 2491, folio 517
March 27, 1682 Capitein Egberts Jonge door de vijanden gequetst file 2491, folio 517-518
March 27, 1682 Aankomste van een Portugees scheepie Sint Jan hier ter rheede uyt Macauw over Bantam file 2491, folio 518
March 27, 1682 Sijne relaas wegens het ondernomen landen tot Bantam file 2491, folio 518