Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 16, 1682 Eenige onser militairen op het Conings schip de Bombain gestelt omdat den anachoda wat gesuspecteert wert file 2491, folio 464
March 16, 1682 De Engelse doen den ouden Sultan alle assistantie aan file 2491, folio 464-465
March 16, 1682 Den ouden Sultan op Turtiassa en den Pangeran Pourbaya daar als veldoverste over zijne magt gestelt file 2491, folio 465
March 16, 1682 Vier briefjes door den Hollander Jacob de Roy uyt name des jongen Conings aan d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin geschreven file 2491, folio 465-471
March 16, 1682 Twee briefjes in antwoort van d’Hr. mayoor Saint Martin aan gemelte De Roy geschreven file 2491, folio 471-473
March 16, 1682 Translaat briefje van den jongen Bantamsen Coninck uyt sijn casteel aan den heer mayoor geschreven file 2491, folio 473
March 16, 1682 Item aan onsen schipper van het jagt den Alexander file 2491, folio 474
March 16, 1682 Briefje van d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin uyt het schip Europa aan den jongen Coninck tot Bantam geschreven file 2491, folio 474-475
March 16, 1682 Briefje van den heer mayor Saint Martin uyt het schip Europa aan den hoofden van de Boom tot Bantam geschreven file 2491, folio 476
March 16, 1682 Translaat briefje van de opperhoofden des ouden Sultans over de Boom aan den heer mayoor Saint Martin geschreven file 2491, folio 476-477
March 16, 1682 Nader briefje van den heer mayor Saint Martin aan des ouden Conings hoofden aan de Boom tot Bantam geschreven file 2491, folio 477-478
March 16, 1682 De fluyt Waveren uyt het patria over de Caap voor Amsterdam met 166 coppen file 2491, folio 478
March 16, 1682 Benaminge der brieven daar mede file 2491, folio 478-479
March 16, 1682 En een cargo van f. 124494,- file 2491, folio 479-480
March 16, 1682 Briefje van de Caap de Goede hoop file 2491, folio 480
March 16, 1682 Het Deens scheepie de Vogel Phenix van daar na Tranquebare vertrocken file 2491, folio 480
March 16, 1682 Aenkomste van het schip Zuyd Beverlant uyt het patria aan de Caap file 2491, folio 480
March 16, 1682 d’Hr. Rijckloff van Goens de Jonge met 5 retourschepen ontrent het eyland Fairhill gesien file 2491, folio 480-481
March 16, 1682 Resolutie om nogh partij cleene vaartuygen na Bantam te senden alsmede wegens het aan lant brengen van onse militie file 2491, folio 481
March 17, 1682 De sloep de Vlieger en het bootie het Wout van Bantam met schrijven van d’Hr. mayoor Sint Martin file 2491, folio 482