Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 25, 1682 De Engelse debaucheren veel van ons volck file 2491, folio 86
Jan. 25, 1682 Den oppercoopman Matheus Berckman 26 september 1681 overleden file 2491, folio 86
Jan. 25, 1682 En den oppercoopman Joan van Keulen in sijn plaats wedergestelt file 2491, folio 86
Jan. 25, 1682 Item uyt Souratta file 2491, folio 86-87
Jan. 25, 1682 Ladinge van den Alexander tot f. 100839,- file 2491, folio 87
Jan. 26, 1682 Translaat ingedient versoeck schrift van de weduwe van Crain Bissee en haar audiëntie bij Sijn Edelheyt file 2491, folio 88
Jan. 26, 1682 Antwoort van Sijn Edelheyt op het nevenstaande geschrift ter vergunder audiëntie file 2491, folio 88-91
Jan. 26, 1682 Aankomst van den Jezuitische pater Philippus Couplet van Bantam, Maccauw met een Portugees scheepie St. Anthony gecomen file 2491, folio 91
Jan. 26, 1682 En wert in eene der ledich staande heerenhuysen binnen het Casteel gelogieert file 2491, folio 91
Jan. 26, 1682 Briefje daarmede van den resident Willem Caef file 2491, folio 91
Jan. 26, 1682 Den borger Jacob de Roy komt met een licentie briefje op Bantam file 2491, folio 91
Jan. 26, 1682 Den jongen Coninck eyscht Pontang, Tanara en Tangeran van sijn vader andermaal file 2491, folio 91-92
Jan. 26, 1682 En wil bij nochmalige weygeringe Tangeran met gewelt aantastten file 2491, folio 92
Jan. 26, 1682 Dain Cecila na Palembang en niet na Java’s Oostcust gezeyld file 2491, folio 92-93
Jan. 26, 1682 Rapport en lijste der gevisiteerde en bevonde besmette 20 persoonen met lazarije alhier ter steede file 2491, folio 93-96
Jan. 26, 1682 Alle die geordonneert werd van het eylant Purmerend file 2491, folio 96
Jan. 26, 1682 Gestelde vaste limietscheydinge der landen om de oost van Crawang tot Indermayoe toe file 2491, folio 96-97
Jan. 26, 1682 Inspectie te nemen ontrent het verkoopen der cleden file 2491, folio 97
Jan. 26, 1682 Dominee Matheus Hechuis en Rombertus Vosch nae Amboina en dominee Gijbertus Braackel na Banda beroepen file 2491, folio 97
Jan. 26, 1682 Geapprobeerde sententie des doots tegens den hoog bootsman Jan Zwart file 2491, folio 97