Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 21, 1681 Item het schip de Veluwe van Chormandel met brieven van Palleacatta, Masulipatnam, Sadrangapatnam en Porto Novo file 2489, folio 763
June 21, 1681 Transport van de stadt Nagapatnam daerin alle contracten van die plaats van het Ceylonse gouvernement onder Chormandel file 2489, folio 763-764
June 21, 1681 Nieuws van Sadrangapatnam file 2489, folio 764
June 21, 1681 Item van Palleacatta file 2489, folio 764-766
June 21, 1681 En Porto Novo file 2489, folio 766-769
June 21, 1681 De chialoup de Vlieger na Bantam file 2489, folio 770
June 21, 1681 Briefje van Bantam van Gerrit van Loveren per Javaans vaertuygh file 2489, folio 770
June 22, 1681 d’Hr. generaal Rijckloff van Goens verclaert te willen repartriëeren file 2489, folio 770
June 22, 1681 En kiest het schip het Lant van Schouwen tot sijn Edelheyts transport file 2489, folio 771
June 22, 1681 De schepen Coevorden voor Amsterdam en Courtgene voor Zeelant aengelegt om over Ceylon te gaen file 2489, folio 771
June 23, 1681 De fluyt Delfshaven van Bengalen op de rheede file 2489, folio 771
June 23, 1681 Met lading file 2489, folio 771-772
June 23, 1681 Schrijvens uyt Souratta en tijdinge van de aencomste van den directeur Jacques de Buquoy in Souratta over Bantam file 2489, folio 772
June 23, 1681 Publicque reecquening door heemraden gedaen wegens hunne administratie over de ringsloot als andere file 2489, folio 773
June 23, 1681 Brieven na Tonquin te gaen geapprobeert file 2489, folio 773
June 24, 1681 d’Hr. generaal Rijckloff van Goens jaerigh, tredende in sijn 63 jaer file 2489, folio 774
June 24, 1681 Het hoeker Croonvogel nae Tonquin met lading file 2489, folio 774-775
June 24, 1681 Brieff aen den ouden Coning van Tonquin afgesonden file 2489, folio 775-779
June 24, 1681 Alsmede een missive aen den jongen Coning in Tonquin file 2489, folio 779-783
June 24, 1681 Den Balyer Sarantacka met eenige van sijn volcq van Craoangh met 2 Compagnies vaertuygen file 2489, folio 783