Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 6, 1681 Namroet overweldight eenige negorijen in het district van Lossary file 2489, folio 646
June 6, 1681 En wil oocq Cheribon aendoen file 2489, folio 646
June 6, 1681 Item ’t district van Galo file 2489, folio 646-647
June 6, 1681 Briefje van Bantam van den resident Willem Caef per Javaan met advis van het schip Sumatra uyt het vaderlant file 2489, folio 647
June 6, 1681 Relaes van den landdrost Vincent van Mook wegens het dootslaen een onser Javanen door de Tangerangers file 2489, folio 647
June 6, 1681 De sloep het Casteel Batavia nae de Straat om de patriase papieren van het schip Sumatra af te haelen file 2489, folio 647-648
June 6, 1681 Nominatie en verkiesinge van de borgercollegiën deser stede als file 2489, folio 648
June 6, 1681 Van weesmeesteren file 2489, folio 648
June 6, 1681 Commissarissen van huwelijxe en cleene saeken file 2489, folio 649
June 6, 1681 Boedelmeesteren file 2489, folio 649
June 6, 1681 Regenten van het vrouwen tughthuys file 2489, folio 649
June 6, 1681 En regenten van het lazarushuys file 2489, folio 649
June 6, 1681 Rang van het Collegie van Heemraden naer aen het Collegie van Schepenen[5] file 2489, folio 649-650
June 6, 1681 Publicque reecquening wegens het graven van de ringsloot als anders door heeren heemraden te laten doen file 2489, folio 650
June 6, 1681 De opgeschorte criminele sententie van heeren schepenen tegens den gentyff Tandua te executeren file 2489, folio 650
June 6, 1681 Resolutie wegens Craoang tot demping den rebelle Balyers, en 50 Balyers derwaarts file 2489, folio 651
June 6, 1681 Versoek van heemraden om hunne rangh en tractement file 2489, folio 651
June 6, 1681 Den adsistent Balthasar Coyet secretaris van heemraden met zijn presente gagie in plaats van Cornelis Berenbergh file 2489, folio 651
June 6, 1681 Behalven Jacob Verbergmoes stadtslantmeter den stuurman Jan van Es tot lantmeter van heemraden te laten examineren file 2489, folio 652
June 6, 1681 Den stadswaghtmeester Jacob Schoonhoven van dat ampt geëxcuseert file 2489, folio 652