Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 20, 1681 De clercquen van de generale secretarie de ordinaire premie van 200 rijxdaalders toegelegt file 2489, folio 571
May 21, 1681 Briefje van de residenten tot Tegal met borger vaartuygh file 2489, folio 571
May 21, 1681 Het Franse scheepje Tonquin op Tegal van Bantam file 2489, folio 571
May 21, 1681 Tegalse tijdingen file 2489, folio 571-572
May 21, 1681 De rebellige Namroetsgesinde door den gouverneur van Pamalang Sindoepraja geslagen file 2489, folio 572
May 21, 1681 En door den Tegaalsen gouverneur Sacra Jouda mede geattacqueert file 2489, folio 572
May 21, 1681 Die met verlies van 3 sijner hoofden moet retireren file 2489, folio 572
May 21, 1681 En den vijands blijfft tot Galissang nogh posthouden file 2489, folio 572
May 21, 1681 Den lieutenant Aarnout Greving met 18 compagniesdienaren en 70 Javanen vertreckt na boven om den Tegaalsen gouverneur te adsisteren file 2489, folio 573
May 21, 1681 Den Craoangsen Tommagon Natta Jouda verschijnt in vergaderingh file 2489, folio 573
May 21, 1681 En ontkent alles hem ten laste geleyt file 2489, folio 573-574
May 21, 1681 En sal weder nae huys keeren file 2489, folio 574
May 21, 1681 Dain Matara met de zijne toegestaen nevens den capiteyn Jochum Michielse na Batavia op te comen file 2489, folio 574
May 21, 1681 Resolutie om de presentie van den gouverneur Melcq Cassim tot Ougly wegens zijn op Ceylon gebleven schip af te maeken en te vergoeden file 2489, folio 574-575
May 21, 1681 Resolutie wegens het geresen verschill tusschen de heeren praesidenten van den Raat van Justitie en schepenen over het proces van de gentiven Camarasany en Tandua file 2489, folio 575-576
May 23, 1681 Het hoeker de Goutvinck uyt de Straat terugge over Bantam file 2489, folio 576
May 23, 1681 Schrijven na Tanjongpoura aen den capitein Jochum Michielse te water file 2489, folio 576
May 23, 1681 De fluyten Swanenburgh en Westeramstel over Ceylon naar Bengale file 2489, folio 576
May 23, 1681 Met schrijven naar d’Ed. Laurens Pijl tot Colombo file 2489, folio 576
May 23, 1681 Item aan den commandeur Marten Huysman tot Couchin file 2489, folio 577