Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 15, 1681 Benaminge der van daar ontfange papieren file 2489, folio 448
April 15, 1681 En het nieuws daermede file 2489, folio 448-449
April 15, 1681 Den Keyser excuseert na ’t seggen der regenten de opreyse nae Peking van onsen gesant file 2489, folio 449
April 15, 1681 De Hoccieuwse regenten willen de keiserlijcke brief met gewelt hebben file 2489, folio 450
April 15, 1681 En daerop wert als gedwongen de brieff van Haer Edelens aen de Tartaarsen Keyser de Hoccieuwse regenten overgelevert file 2489, folio 450-451
April 15, 1681 Hoccieuwse overwinsten 68 procento of 90000 guldens file 2489, folio 451
April 15, 1681 Nieuws uyt China file 2489, folio 452-455
April 15, 1681 [Aangebrachte coopmanschappen van Hoccieuw aangebragt] file 2489, folio 455-456
April 15, 1681 Translaat brieff van den Pouy Jauw en den Combong Houw uyt Hoccieuw aen Haer Edelens file 2489, folio 457-460
April 15, 1681 Translaat nader briefje door de factoren van den Timpinchianoon aen Haer Edelens file 2489, folio 460-462
April 18, 1681 Briefje van Cheribon van den lieutenant Benjamin van der Meer file 2489, folio 463
April 18, 1681 ’t Franse scheepje Tonquin op Cheribon met een Bantams briefje aangeweest file 2489, folio 463-464
April 18, 1681 Resolutie wegens Palembang en Jamby, en de afgesonde officier na derwaarts file 2489, folio 464
April 18, 1681 De weduwe van Crain Bisse en verdere Macassaarse grooten nog 500 rijxdaalders uyt ’s Compagnies cassa verstreckt en Panaraga 250 rijxdaalders file 2489, folio 464
April 18, 1681 Den lieutenant Martinus van Ingen weder in employ gestelt aen de Rotterdammer poort file 2489, folio 464
April 18, 1681 Den sergeant Willem Cuffelaer tot principaal vaandrigh file 2489, folio 464
April 19, 1681 Een Portugees scheepje St. Pedro uyt Maccauw ten handel file 2489, folio 464-465
April 21, 1681 Den coopman Jacob van Dijck overlevert zijn rapport en verdere papieren rakende sijne verrightinge in de commissie op Cheribon file 2489, folio 465-466
April 21, 1681 Inhout van ’t contract met de drie Princen gebroeders tot Sirrebon gesloten file 2489, folio 465-477
April 21, 1681 Item nadere acte door deselve Sirrebonse Princen aen d’Ed. Compagnies verleent tot ampliatie van dat contract op ’t begeren des Sousosuhounangs file 2489, folio 477-479