Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 14, 1681 Translaat geschrift door de Castiliaense paters Joan de Ax Jonas en Dionisio Morales aen Zijn Edelheyt doen overleveren file 2488, folio 331-338
March 14, 1681 Translaat [van den eysch door gemelte padres tot de reyse naer Hollandt] file 2488, folio 338-340
March 14, 1681 Het hoeker de Goutvinck na Bantam met schrijven aan den resident Willem Caef file 2488, folio 341
March 15, 1681 Aencomste van Crain Panaraga van Cheribon met sijn volcq file 2488, folio 341
March 15, 1681 Verschijnt nevens de Coninx kinderen hier ten Casteele file 2488, folio 341
March 15, 1681 Versoeken het doode lichaam van Crain Bisse na Macassar te mogen overbrengen file 2488, folio 341-342
March 15, 1681 De fluyt Spanbroeck naer Amboina voor de laetste besendinge file 2488, folio 342
March 15, 1681 Het jaghtje de Snauw naer Cheribon file 2488, folio 342
March 15, 1681 En oock een inlants vaertuygh file 2488, folio 342
March 16, 1681 Het jaght de Zijp en de chialoupen het Casteel Batavia en de Vlieger en de Cater uyt de Straat van het kruyssen op een Chinees jonck file 2488, folio 343
March 17, 1681 Briefje van Tegal per vrijman vaartuygh file 2488, folio 343
March 17, 1681 Tijdinge van Mattaram file 2488, folio 343
March 17, 1681 Den Sousouhounanghs Javanen door Pougar en Namroet geslagen file 2488, folio 343
March 17, 1681 Item Sourabaya eenige van ons volck gebleven file 2488, folio 343-344
March 17, 1681 Crain Bisse op Tanjongpriok bij provisie begraven file 2488, folio 344
March 18, 1681 De Balyers Wangsa Naya en Sarantacka keren te lande weder na Craoang file 2488, folio 344
March 18, 1681 Nevens eenige onser Balyse officieren file 2488, folio 344
March 18, 1681 Om dat volcq herwaarts te brengen file 2488, folio 344
March 18, 1681 Resolutie wegens Palembang, Japara, Macassar en Ternate, over Tidor en Batchian file 2488, folio 344-345
March 18, 1681 De weduwe van den coopman Pieter Roemer repudium des boedels vergunt file 2488, folio 345