Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 2, 1681 Briefje over Bantam van onse gevangenen in Tayouan aan dominee Theodorus Sas file 2488, folio 293-297
March 3, 1681 Briefje van Bantam per Javaan vaertuygh van den resident Willem Caef file 2488, folio 297
March 3, 1681 Het Frans schip de Salamat van Poedechery op Bantam file 2488, folio 297
March 3, 1681 De Engelse op Madraspatnam door de Mooren belegert file 2488, folio 297
March 3, 1681 ’t Engels scheepje Formosa van Tayouan op Bantam file 2488, folio 297
March 3, 1681 De Engelse hadden moeten Aymuy verlaten file 2488, folio 297
March 3, 1681 Tijding van ’t innemen van de eylanden Ay en Queemuy door de Tartaaren file 2488, folio 297
March 3, 1681 En der Coxinders vlugt van daer file 2488, folio 298
March 3, 1681 Aenkomste van het Coninxschip Bon Avontura op Bantam file 2488, folio 298
March 3, 1681 Een fugatyff soldaet door Keey Aria op de boom in hegtenisse gebragt, raakt wegh file 2488, folio 298
March 3, 1681 Keey Aria Mongonsadana wil ymant na Batavia senden om op de Bantamse weglopers hier te passen file 2488, folio 298
March 3, 1681 Schrijven van Cheribon van den Ed. Jacob van Dijck per inlants vaertuygh file 2488, folio 299
March 3, 1681 De Cheribonse Princen toonen haer willigh tot ’t verleenen van een nader acte wegens den Sosouhounang file 2488, folio 299
March 3, 1681 Dogh derven na de Mattaram selfs niet optrecken file 2488, folio 299
March 3, 1681 Capiteyn Jochum Michielse met den gevangenen Depatty Goulougon op Cheribon terugge file 2488, folio 299
March 3, 1681 Goulongon werdt geëxamineert file 2488, folio 300
March 3, 1681 Doch raekt uyt sijn hegtenisse weder wegh file 2488, folio 300
March 3, 1681 Translaat briefje door den Edele Jacob van Dijck uyt Cheribon aen den Sousouhounang Aman Courat geschreven file 2488, folio 300-303
March 3, 1681 Verjaardag van d’Hr. directeur generaal Cornelis Speelman file 2488, folio 303-304
March 4, 1681 Advys briefje van den resident Willem Caef tot Bantam per Javaan file 2488, folio 304