Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 31, 1680 Getrouwde file 2487, folio 1597
Dec. 31, 1680 Aengehaelde goederen file 2487, folio 1598
Dec. 31, 1680 Sommarium der zielen soo binnen als buyten Batavia bevonden met het uytgaen van het jaer 1680 file 2487, folio 1598-1602
Jan. 1, 1681 Nieuw jaar file 2488, folio 1-2
Jan. 1, 1681 Drie Ternaatense op gesondene Princen, Prins Alam, Capiteyn Laut Rety en Quimelaha Marsaoly file 2488, folio 2-3
Jan. 1, 1681 Werden ook bij Sijn Edelheyt gebragt file 2488, folio 3
Jan. 1, 1681 En hun afgenomen crissen weder ter handt gestelt file 2488, folio 3
Jan. 1, 1681 De Cheribonse gesanten becomen haer afscheyt met een brieff aan haar meesters file 2488, folio 4
Jan. 1, 1681 En keeren weder naar huys file 2488, folio 4
Jan. 1, 1681 Den Inlants sergeant Jan Fransen komt binnen file 2488, folio 4-5
Jan. 1, 1681 Rapporteert ’s Compagnies vaartuygh naer Tanjongpoura onder hem gedestineert ontrent de revier Maronda in de brandingh omgeslagen te wesen file 2488, folio 5
Jan. 1, 1681 Het jaght de Elisabeth en de fluyt Buuren over Indramayoe naar Cheribon met den commissaris Jacob van Dijck file 2488, folio 5
Jan. 1, 1681 Met een memorie voor denselven en een brieff aen den Capiteyn Jochum Michielse file 2488, folio 5-6
Jan. 1, 1681 Korten inhout van de memorie voor d’Edele Jacob van Dijck file 2488, folio 6
Jan. 1, 1681 [Missive van Haer Edelens aen de drie Princen tot Cheribon] file 2488, folio 19-28
Jan. 1, 1681 [Brief door den Edelen Heer Directeur Generael Cornelis Speelman aen de drie Princen geschreven] file 2488, folio 29-33
Jan. 3, 1681 [De fluyt Soesdijck uit Bengale] file 2488, folio 33-35
Jan. 3, 1681 [Briefje per Chinees coopman Oey Kinko van Capteyn Jochum Michielse] file 2488, folio 35
Jan. 3, 1681 [Per chialoup de Vlieger een briefje van Bantam] file 2488, folio 36
Jan. 4, 1681 [Per borgervaartuygh een briefje van Tegaal] file 2488, folio 38