Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1680 Item aen den jongen Sultan tot Bantam file 2487, folio 1510-1513
Dec. 5, 1680 Pascedul aen den Coninck van Bantam naer Java’s Oostcust verleent file 2487, folio 1513-1515
Dec. 5, 1680 Rapportje off relaes door den Javaens anachoda Vlaming gedaen wegens sijn wedervaren op Java’s Oostcust met de dienaren en goederen van den Deensch agent Pauly file 2487, folio 1515-1518
Dec. 6, 1680 Rapport van den luytenant Willem de Ruyter wegens Tanjongpoura file 2487, folio 1518
Dec. 6, 1680 En corten inhout van dien file 2487, folio 1518-1520
Dec. 7, 1680 De chialoupen Orangie en Winthont na Malacca file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Met schrijven aen d’Hr. Jacob Jorisz Pits en Cornelis van Quaelbergh file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Idem na Bengalen file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Alsmede Chormandel file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Met oock een memorie voor d’Hr. Pits na de Cust en Bengalen file 2487, folio 1520-1522
Dec. 10, 1680 De fluyt Sparwoude uyt Perzia over Mallabaar met de zijde file 2487, folio 1522
Dec. 10, 1680 Schrijven daermede van beyde plaatzen file 2487, folio 1522
Dec. 10, 1680 En novos uyt Perzia file 2487, folio 1522
Dec. 10, 1680 De volle zijdeleverantie de Compagnie weder opgedrongen file 2487, folio 1522-1523
Dec. 10, 1680 De Engelszen willen tot Gamron geen thol betalen van haer particulier scheepje de Retourner uyt Bengalen gecomen file 2487, folio 1523
Dec. 10, 1680 En varen daermede naer Congo file 2487, folio 1523
Dec. 10, 1680 Dog doen weynig voordeel file 2487, folio 1523
Dec. 10, 1680 De Portugese vloot verlaet met de Arabyse schepen in de Persische Golf en vermelt 4 derselve file 2487, folio 1523-1524
Dec. 10, 1680 En brengen 8 à 9 Moorsche Souratsch schepen naer Congo ap file 2487, folio 1524
Dec. 10, 1680 Willende deselve niet largeren voordat ze wegens den Engelsen thol voldaen zijn file 2487, folio 1524