Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 4, 1680 Een groote comeet sterre tot Tegal gesien file 2487, folio 1502
Dec. 4, 1680 Brieffje door den Deensen agent Joan Joachimi Pauly tot Bantam aen d’Ed. Ockersz file 2487, folio 1502-1505
Dec. 4, 1680 De jagjes Peerl, Spiering en de Rog; item de sloepje Pauw, Arent en de Postboode vooraff naer Amboina over Bouton en Bouro met den ondercoopman Reynier Praet en 92 militairen file 2487, folio 1505
Dec. 4, 1680 Met een missive aen d’Hr. gouverneur Robbert de Vick en raet file 2487, folio 1505
Dec. 4, 1680 Idem instructie voor Reynier Praat file 2487, folio 1505
Dec. 4, 1680 Korte inhout daervan file 2487, folio 1505-1507
Dec. 4, 1680 [Lading van gemelte bodems] file 2487, folio 1507-1509
Dec. 4, 1680 Resolutie wegens Malacca en Bantam file 2487, folio 1509
Dec. 5, 1680 De fregatten Kat en de Kater naer Bantam om met des Sultans vaertuygen tusschen Batavia en Bantam te cruyssen file 2487, folio 1510
Dec. 5, 1680 Brieffjen daermede aen den resident Willem Caef file 2487, folio 1510
Dec. 5, 1680 Item aen den jongen Sultan tot Bantam file 2487, folio 1510-1513
Dec. 5, 1680 Pascedul aen den Coninck van Bantam naer Java’s Oostcust verleent file 2487, folio 1513-1515
Dec. 5, 1680 Rapportje off relaes door den Javaens anachoda Vlaming gedaen wegens sijn wedervaren op Java’s Oostcust met de dienaren en goederen van den Deensch agent Pauly file 2487, folio 1515-1518
Dec. 6, 1680 Rapport van den luytenant Willem de Ruyter wegens Tanjongpoura file 2487, folio 1518
Dec. 6, 1680 En corten inhout van dien file 2487, folio 1518-1520
Dec. 7, 1680 De chialoupen Orangie en Winthont na Malacca file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Met schrijven aen d’Hr. Jacob Jorisz Pits en Cornelis van Quaelbergh file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Idem na Bengalen file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Alsmede Chormandel file 2487, folio 1520
Dec. 7, 1680 Met oock een memorie voor d’Hr. Pits na de Cust en Bengalen file 2487, folio 1520-1522