Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 19, 1680 Translaat brieffje van Crain Bissee van Chirribon met eygen vaertuygen affgesonden file 2487, folio 1438-1443
Nov. 19, 1680 Resolutie over het vertrek der retourvloot en het licentieeren van eenige kinderen etc met deselve file 2487, folio 1443
Nov. 19, 1680 Item resolutie over de saeken van Macassar, Ceylon en Mallabaar file 2487, folio 1443-1444
Nov. 20, 1680 Bededag voor de retourvloot gecelebreert file 2487, folio 1444
Nov. 20, 1680 De fluyt Buuren nae Bantam file 2487, folio 1444
Nov. 21, 1680 De fluyt de Stadtgrave uyt Bengale en tijdinge daermede file 2487, folio 1444
Nov. 21, 1680 Nieuws uyt Bengalen file 2487, folio 1444-1445
Nov. 21, 1680 ’s Compagnies logie tot Pattana door 300 Moorse soldaten beseth file 2487, folio 1445
Nov. 21, 1680 En onse residenten tot uytkeeren van 2000 rijxdaalders geconstringeert file 2487, folio 1445-1446
Nov. 21, 1680 De Engelsen werden nog alsoo slim harder aldaer getracteert file 2487, folio 1446-1447
Nov. 21, 1680 In Bengale dit jaer maer suyver gewonnen f. 133331:16,- file 2487, folio 1447
Nov. 21, 1680 Het Wapen van Zirckzee direct van Masulipatnam file 2487, folio 1447-1448
Nov. 21, 1680 Nieuws daermede file 2487, folio 1448
Nov. 21, 1680 De fluyt Janskercke door den harden orenkaen masteloos voor Coringo comen aendrijven file 2487, folio 1448
Nov. 21, 1680 Dog sonder schade aen inladinge en volck file 2487, folio 1448
Nov. 21, 1680 Onderweegs een vleet van een hoeker gevischt, ‘vermeenende ’tselve van de hoecker de Lijster te wesen’ file 2487, folio 1448-1449
Nov. 21, 1680 Affscheydmael voor den heer Admiraal Rijckloff van Goens de Jonge en de hooffden der retourschepen file 2487, folio 1449
Nov. 21, 1680 De chialoupen Orangieboom en Croonvogel naer Malacca file 2487, folio 1449-1450
Nov. 21, 1680 Brieven daermede file 2487, folio 1450-1451
Nov. 21, 1680 Resolutie wegens het senden van Bengaelse zijde nae het patria file 2487, folio 1451