Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1680 Item translaat missive van gemelte Bissee aen den directeur generael Speelman file 2487, folio 1262-1263
Oct. 4, 1680 Translaat brieffje door Dain Matara aen d’Ed. heer directeur generael Speelman file 2487, folio 1263-1264
Oct. 4, 1680 Brieffje van de volcken tot Intchiassem manqueert file 2487, folio 1265
Oct. 4, 1680 Translaat brieffje van Intie Boeangh tot Makassar aen d’Ed. heer directeur generael Speelman op 29 september per Delfshaven ontfangen file 2487, folio 1265-1266
Oct. 5, 1680 De fluyt de Hasenbergh naer Japara file 2487, folio 1266
Oct. 5, 1680 Met schrijven aen d’Ed. Jacobus Couper file 2487, folio 1266
Oct. 7, 1680 Optreck der Mardijkers, Pampangers, Ambonezen en Bandanesen file 2487, folio 1266
Oct. 7, 1680 Nevens de Nederlandse borgercavalery file 2487, folio 1266-1270
Oct. 8, 1680 Translaat brieffje van den Tommagon Natta Jouda uyt Goedoegoedoe file 2487, folio 1271
Oct. 8, 1680 Relaasje van den Maleise Intie Sorla wegens Banjermassingh en Borneo file 2487, folio 1271-1272
Oct. 8, 1680 Welcomstmael aen d’Hr. gouverneur Cornelis van Quaalbergh gegeven file 2487, folio 1272
Oct. 8, 1680 Resolutie over de saecken [van] Palimbang en van Bantam file 2487, folio 1272
Oct. 8, 1680 Jan Ruygeman naer ’t vaderlant verlost file 2487, folio 1272
Oct. 9, 1680 De sloep de Pauw uyt de Straat met de opperhoofden van de cat Opmeer file 2487, folio 1272
Oct. 9, 1680 Nieuws daermede van Nagapatnam file 2487, folio 1272-1273
Oct. 9, 1680 De oudste soon Sambagie Ragie regeert in zijn plaats file 2487, folio 1273
Oct. 9, 1680 Verder novos van Egosie Ragia file 2487, folio 1273
Oct. 9, 1680 Teuver heer file 2487, folio 1273
Oct. 9, 1680 De nayken van Madura over Masoer file 2487, folio 1273-1274
Oct. 10, 1680 Schrijven na Tanjongpoura aen Jan Bervelt per inlants vaertuygh file 2487, folio 1274