Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 31, 1680 De sloep de Pauw en 4 inlandse vaertuygen van Tanjongpoura met schrijven file 2487, folio 1076
July 31, 1680 Chiliwidara’s valse roverijen file 2487, folio 1076-1077
July 31, 1680 Het schip Mauritius Eylant, de hoecker de Goutvinck en de Vliegende Swaan; item de sloepen Mangusboom en Nachtegaal uyt den treyn op Java’s Oostcust file 2487, folio 1077
July 31, 1680 Des Sousouhounangs mantry Adipatty Maas Toemappel overleden file 2487, folio 1077
July 31, 1680 Nieuwe beroerte op het eylant Madura file 2487, folio 1078
July 31, 1680 Die door Jouda Nagara gedempt werden file 2487, folio 1078
July 31, 1680 Den Sousouhounangh ziek op Toeban werdende na sijn reconvalisatie gewacht om na de Mattaram op te trecken file 2487, folio 1078
July 31, 1680 Het in possessie nemen van Cheribon door de Compagnie den Sousouhounangh aengenaam file 2487, folio 1078
July 31, 1680 Maer sijn intentie en gravaminas daerontrent file 2487, folio 1078-1079
July 31, 1680 Wonderlijk grillen des Sousouhounangs file 2487, folio 1079
July 31, 1680 Tijdinge uyt de Mattaram onseeker file 2487, folio 1079
July 31, 1680 Jacobus Coupers voorgenomen optocht na de Mattaram file 2487, folio 1079-1080
July 31, 1680 De sloep Duyvenburgh terugh na Malacca file 2487, folio 1080
July 31, 1680 Aengekomene vaertuygen file 2487, folio 1081-1083
July 31, 1680 Haer generalen aenbrengh file 2487, folio 1083-1085
July 31, 1680 Affgaende vaertuygen file 2487, folio 1085-1088
July 31, 1680 Overledene file 2487, folio 1088
July 31, 1680 Gedoopte file 2487, folio 1089
July 31, 1680 Getrouwde file 2487, folio 1089
Aug. 1, 1680 Een compagnie Batavise Mardijkers uyt den treyn op Java’s Oostcust opgecomen, binnen [het Casteel] file 2487, folio 1092