Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 28, 1680 En carguasoen file 2486, folio 685-686
May 28, 1680 Nader geschrift van den Chinase ambassadeurs aen d’Ed. Ockersz behandigt file 2486, folio 686
May 28, 1680 En als oneygen ingedient haer weder ter hand gestelt en aen d’Heeren commissarissen gewesen file 2486, folio 686-687
May 29, 1680 Overgelevert geschrift van de Chinase ambassadeurs door Limlacco file 2486, folio 687-691
May 29, 1680 De Bantamse ambassadeurs binnen ter conferentie geweest file 2486, folio 691-692
May 29, 1680 Het nader besluyt over de saecken van Bantam mette omstandigheden hieragter to volgen file 2486, folio 692
May 29, 1680 Den landrost Vincent van Moock sal de plaets van d’Ed. Laurens Pit de Jonge aen de oostzijde tot desselfs wedercomste mede waernemen file 2486, folio 692
May 29, 1680 Affgesanten van den Pangeran Pouger uyt de Mattaram aen haer Edelens wegens restitutie eeniger goederen uyt een aengehaelt vaertuygh voorleden jaer file 2486, folio 693-694
May 29, 1680 Translaat brieffje uyt naem van Pangeran Pougar aen Haer Edelens uyt de Mattaram geschreven file 2486, folio 694-695
May 29, 1680 Brieffje van den capitein Joan Albert Sloot van Wanacarta file 2486, folio 695
May 29, 1680 Omtrent de Mattaram is alles gerust en stil file 2486, folio 695
May 29, 1680 De Mattaramse grooten verlangen na de comste des Sousouhounangs file 2486, folio 695-696
May 29, 1680 Nieuwe electie van heeren schepenen en reductie van dat collegie van 9 weder als tevooren op 7 perzoonen file 2486, folio 696-697
May 30, 1680 Den 61-jarige veroveringe van Batavia geviert file 2486, folio 697-698
May 30, 1680 De chialoup de Brack van Chirribon met schrijven van capitein Michielsz file 2486, folio 698
May 30, 1680 De fluyt Spanbroeck van Japara met den coopman Jan de Harde en schrijven van d’Ed. Cornelis Bartelse file 2486, folio 699
May 30, 1680 Item van de residenten tot Tegal file 2486, folio 699
May 30, 1680 Den rebelligen heyligen Panambahan Giery met zijnen aenhang in de pan gehackt file 2486, folio 699-700
May 30, 1680 En welcke rescontre den capitein Casper Altmeyer met 16 Europeanen gesneuvelt was file 2486, folio 700
May 30, 1680 De Balambangse soodanigh mede t’ondergebragt file 2486, folio 700