Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 27, 1680 Capitein Hartsinck binnen met een brieffje van den Tommagon Natta Jouda van Carwang file 2486, folio 682
May 27, 1680 Translaat brieffje door Chiliwidara aen den Tommagon voornoemd geschreven file 2486, folio 682
May 27, 1680 Item aen de hooffden van de Crawangse bovenlanden file 2486, folio 682-683
May 27, 1680 En aen Wangsa Naya file 2486, folio 683
May 27, 1680 Nader brieffje van Bantam van Gerrit van Loveren aen Willem Caef file 2486, folio 683
May 27, 1680 Een grooten tijger gevangen file 2486, folio 684
May 28, 1680 Nader brieffje van Bantam van gemelte adsistent Gerrit van Loveren file 2486, folio 684
May 28, 1680 Vertreck van den commissaris Laurens Pit de Jonge, Jan van Leene, Pieter van den Hoorn, Willem ten Rheyne en Nicolaes Grim file 2486, folio 684
May 28, 1680 Naar de westcust van Sumatra met den schepen Velsen en Rammekens file 2486, folio 684
May 28, 1680 Met 170 miltairen file 2486, folio 684
May 28, 1680 Papieren daermede afgaende file 2486, folio 685
May 28, 1680 En carguasoen file 2486, folio 685-686
May 28, 1680 Nader geschrift van den Chinase ambassadeurs aen d’Ed. Ockersz behandigt file 2486, folio 686
May 28, 1680 En als oneygen ingedient haer weder ter hand gestelt en aen d’Heeren commissarissen gewesen file 2486, folio 686-687
May 29, 1680 Overgelevert geschrift van de Chinase ambassadeurs door Limlacco file 2486, folio 687-691
May 29, 1680 De Bantamse ambassadeurs binnen ter conferentie geweest file 2486, folio 691-692
May 29, 1680 Het nader besluyt over de saecken van Bantam mette omstandigheden hieragter to volgen file 2486, folio 692
May 29, 1680 Den landrost Vincent van Moock sal de plaets van d’Ed. Laurens Pit de Jonge aen de oostzijde tot desselfs wedercomste mede waernemen file 2486, folio 692
May 29, 1680 Affgesanten van den Pangeran Pouger uyt de Mattaram aen haer Edelens wegens restitutie eeniger goederen uyt een aengehaelt vaertuygh voorleden jaer file 2486, folio 693-694
May 29, 1680 Translaat brieffje uyt naem van Pangeran Pougar aen Haer Edelens uyt de Mattaram geschreven file 2486, folio 694-695