Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 12, 1739 Depeche van de pantchiallang Lamadjang met schrijvens na Samarang file 2570, folio 928
March 11, 1740 Vertrek van de in textu gemelte pantchiallang na Cheribon met schrijvens aen den resident en de gesamentlijke Cheribonse princen file 2571, folio 197
March 15, 1740 Arrivement alhier van de pantchiallang de Zuykermaalder van Jamby met schrijvens file 2571, folio 201
April 21, 1740 Arrivement van de twee in textu gemelte pantchiallang van Cheribon met schrijvens file 2571, folio 278
May 14, 1740 Het schip Binnewijsend met de vier in textu gemelte pantchiallangs vertrecken na Lampong Toelang Bauwang om te kruyssen op zeeschuymers file 2571, folio 333
Aug. 25, 1740 Arrivement te deser rheede van ’t jagt Ridderskerk en de pantchiallang ’t Verlangen van Lampong file 2571, folio 622
Oct. 3, 1740 Vertrek van ’t schip Binnewijsend en de pantchiallang het Verlangen met schrijvens na Mallabaar file 2571, folio 716
Feb. 26, 1741 Vertrek van het schip de Phoenix met twee mindere vaartuygen, de chialoup de Kruyser en de pantchiallang de Clara, na Ternaten met schrijvens file 2572, folio 91
March 5, 1741 De in den textu gemelte pantchiallangs de Caccatoea en de Overwal retourneeren van hun bekruyssing file 2572, folio 123
March 28, 1741 Arrivement van de twee hier gemelte pantchiallangs de Meeuw en de Oostendenaer van Palembang met schrijvens file 2572, folio 140
March 28, 1741 Lading van gemelte pantchiallangs de Meeuw en de Oostendenaer file 2572, folio 141
June 15, 1741 Lading van de pantchiallang de Beschutter file 2572, folio 331-332
Oct. 22, 1741 Arrivement van de pantchiallang de Talmerije van Padang met schrijvens file 2572, folio 622
Jan. 11, 1742 De pantchiallang de Talmerij en de tanjongpoura de Onbeschaamtheyt met schrijvens na Samarang file 2573, folio 30
Feb. 6, 1742 De pantchiallang Jaffnapatnam met een briefje van Malacca file 2573, folio 77
Feb. 16, 1742 Het schip Buvegnies en de pantchiallang de Caccatoea met den predikant Hermanus Gervording en de in den text gemelte onderkooplieden na Ternaten file 2573, folio 89-90
Feb. 17, 1742 De chialoup de Lastdrager en de pantchiallang Ligoor over Tagal na Amboina file 2573, folio 95
Feb. 28, 1742 ’t Schip Gasperdam en de pantchiallang de Voortvarentheyt na Macassar file 2573, folio 112
April 5, 1742 De pantchiallang de Overwal met een briefje van Siam file 2573, folio 150
Dec. 5, 1776 [De pantjalling de Catharina Louisa na Cheribon gedepecheerd] file 2603, folio 163