Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 11, 1680 Berigt van den sabandhar Ockersz van het arrivement van een Engels scheepje op Bantam uyt Souratta met den gevlugten borger Willem Monray en 80 lasten tarwe file 2486, folio 388-389
April 12, 1680 Schrijven en ordre dierwegen na Bantam aen den resident Willem Caef per den Engelsman Mr Dales file 2486, folio 389
April 12, 1680 De fluyten Spanbroeck en Buuren na Japara over Indermayoe en Tegal file 2486, folio 389
April 12, 1680 Brieven daermede aen den capiteyn Michielsz tot Indermayoe file 2486, folio 389
April 12, 1680 Item der residenten tot Tegal file 2486, folio 389
April 12, 1680 Alsmede aen d’Ed. Bartelsz tot Japara file 2486, folio 389-390
April 15, 1680 De sloep de Zalm van Java’s Oostcust met den capitein Abraham Daniël van Renesse file 2486, folio 390
April 15, 1680 Brieven daermede van Sourabaya van d’Ed. Jacob Couper file 2486, folio 390
April 15, 1680 En van Japara van d’Ed. Bartelsz file 2486, folio 390
April 15, 1680 Item van Tegal van den residenten aldaer file 2486, folio 390
April 15, 1680 Alsmede van den Sousouhounang en den capitein Joncker file 2486, folio 390
April 15, 1680 Nieuws daermede, zijnde een cort verhael van het gepasseerde zedert het innemen van Cacapper tot de dood van Troenadjaja file 2486, folio 391-393
April 15, 1680 Troenadjaja wort gekrist file 2486, folio 393
April 15, 1680 En zijne halstarrige aenhang van kant geholpen file 2486, folio 393-394
April 15, 1680 Den rebel Manckajouda verootmoedigt sig met zijnen aenhang file 2486, folio 394
April 15, 1680 Den commandeur Couper breeckt met de magt op van Baya en comt tot Sourabaya nevens den Sosusouhounangh file 2486, folio 394
April 15, 1680 Item Radja Palacca met zijne vrouwe file 2486, folio 394
April 15, 1680 De subjugeerde Macassaren houden hun stil file 2486, folio 394
April 15, 1680 En verlangden weder na Macassar te keeren file 2486, folio 395
April 15, 1680 Den Macassaarsen Abdul genaamt Aria Locantara vlugt met een partije slaven uyt het leger file 2486, folio 395