Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 21, 1764 Arrive van Velsen met rijst van Tagal file 2594, folio 165
Oct. 21, 1764 De Vreedebest van Timor over Grissee file 2594, folio 165
Oct. 21, 1764 Met slaven, cadjang, wax en sandelhout file 2594, folio 165
Oct. 20, 1764 Een Ambons vaartuyg komt ter rheede file 2594, folio 163-164
Oct. 20, 1764 Den schipper van de voorzeylder de Vrouw Petronella erlangd zijn afsheyd file 2594, folio 164
Oct. 20, 1764 Lading van dien kiel file 2594, folio 164
Oct. 20, 1764 Passagiers die daarmede vertrecken file 2594, folio 164
Oct. 18, 1764 Depeche van deselve met Spaanse realen en rijst naar derwaats file 2594, folio 163
Oct. 18, 1764 De Engelse scheepenen The Admiraal Watzon en Neptune Galley vertrecken over Malacca naar Madras file 2594, folio 163
Oct. 18, 1764 Schrijvens naar dat gouvernement en Bengale file 2594, folio 163
Oct. 17, 1764 De dank- en bededag plegtig gecelebreert file 2594, folio 162
Oct. 17, 1764 De Mossel met peper van Bantam file 2594, folio 162
Oct. 16, 1764 Depeche van Wiltrijk naar Java file 2594, folio 161
Oct. 16, 1764 Om met rijst te retourneeren file 2594, folio 162
Oct. 16, 1764 Vertrek van een Chinees vaartuyg naar Amboina file 2594, folio 162
Oct. 14, 1764 Depeche van Bosch en Hoven naar de Caab file 2594, folio 160-161
Oct. 14, 1764 Het ministerie aldaar werd van het vertrek der retourvloot gepreadverteert file 2594, folio 161
Oct. 14, 1764 Emporte der lading voor dien uythoek file 2594, folio 161
Oct. 13, 1764 Duplicaat schrijvens naar Samarang file 2594, folio 160
Oct. 12, 1764 Een pacquet met dien kiel naar de Cust file 2594, folio 160