Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 6, 1807 [Wijders wierd vernoomen dat het schip Rusthoff benevens de particuliere scheepen Andromeda, de Hoop, de Resolutie en andere mitsgaders verder niets door hun is kunnen worden bemagdigd, aan de vlammen is ten prooy gegeeven] file 2622, folio 179
Sept. 4, 1807 Ontvangen schrijvens van Cheribon en Java file 2622, folio 178
Sept. 4, 1807 Het Americaansch schip Faame verlaat deeze rheede file 2622, folio 178
Sept. 3, 1807 Ontvangen brieven van Maccasser file 2622, folio 177
Sept. 3, 1807 Een verdagt Engels vaartuyg betrekt onder Americaansche vlag deze rhede file 2622, folio 177
Sept. 3, 1807 Word verpligt weder zee te kiezen file 2622, folio 177
Sept. 2, 1807 Origineel, apart en gemeen schrijvens naar Java benevens een Engelsch schip op de buyten rheede ontdekt wierd file 2622, folio 176
Sept. 1, 1807 Schrijvens van Cheribon, van Bantam alsook van Java file 2622, folio 176
Sept. 1, 1807 Het Americaansch schip Calumet arriveerd van Boston file 2622, folio 176
Aug. 31, 1807 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2622, folio 175
Aug. 29, 1807 Het corps pennisten vuurd in vollen af file 2622, folio 174
Aug. 29, 1807 En word statig ’s avond bij de Coll. Commandant van Braam op een soupé genodigd file 2622, folio 174
Aug. 28, 1807 Divers schrijvens van Java file 2622, folio 174
Aug. 27, 1807 Het Americaansch schip Chispeake verlaat deeze rheede file 2622, folio 173
Aug. 26, 1807 De brik Cheribon steevend naar Java file 2622, folio 173
Aug. 25, 1807 Beschrijven van ’t feest omtrend de verjaardag van de Doorlugtige Fransch Keizerlijke Prins Louis Napoleon file 2622, folio 167-170
Aug. 25, 1807 Beschrijving van een prachtig vuurwerk en het soupé file 2622, folio 170-172
Aug. 25, 1807 Eindigen deezer vreugde file 2622, folio 172
Aug. 25, 1807 Intusschen missives van Cheribon en Java ontvangen file 2622, folio 172
Aug. 24, 1807 Het plan van organisatie van ’t corps pennisten door den Lieut. Coll. Van Braam etc. op een plechtige wijse aan ’tzelve voorgeleezen file 2622, folio 165-166