Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 16, 1679 De fortresse op het eyland Onrust tot bequame defentie te laten opmaken file 2484, folio 309
May 16, 1679 De Chinees Litsoeko tot luytenant, Tenglauw tot vendrigh en Ganetencqua tot sergeant en schrijver van die natie geëligeert file 2484, folio 309
May 17, 1679 Warga Jouda regent van de negorije Babakan op de rivier van Chebet tot Batavia verschenen file 2484, folio 310
May 17, 1679 Brieffje van den luytenant Hendrik van den Eeden tot Tanjongpoura file 2484, folio 310-311
May 17, 1679 Den schelmzen gouverneur van Tanjongpoura sigh tegenwoordig op Tartanagara onthoudende tragt sigh met d’Ed. Compagnie te versoenen file 2484, folio 311
May 18, 1679 De missive van den ouden Pangiran tot Banjermassing ingehaelt file 2484, folio 311-312
May 18, 1679 Vertalinge daervan file 2484, folio 312-314
May 18, 1679 Twee brieffjes door den Portugeese gouverneur Anthonio de Castro de Sando, het een aen gemelte Pangiran en het ander aen Radia Brauw geschreven uyt Maccao file 2484, folio 314
May 18, 1679 Translaten derselve file 2484, folio 314-316
May 18, 1679 Warga Jouda regent van Babakan vernedert sigh voor Zijn Edelheyt file 2484, folio 316
May 18, 1679 Per borger vaertuygh schrijven van den mayoor Christiaen Poleman en van d’Ed. Cornelis Bartelsz Marchier uyt Japara file 2484, folio 316-317
May 18, 1679 Korte inhout van het eerste file 2484, folio 317-318
May 18, 1679 De Maccassaren op Cappar genodigt om Compagnies maght aff te wagten file 2484, folio 318
May 18, 1679 De Maduresen genegen sigh tot des Sousouhounangs gehoorsaemheyt te vleyen file 2484, folio 319-320
May 18, 1679 Sterkte der Maccasaren binnen Cappar file 2484, folio 320-321
May 18, 1679 Den inhout van het brieffken van d’Ed. Bartelse Marchier en raet uyt Japara file 2484, folio 321-322
May 18, 1679 De Bougis en ’t volk van den Conink Palacca met geweer voorsien file 2484, folio 322
May 19, 1679 Het jagt de Bataviazen Coopman over Indermayoe en Japara na Sourabaya met schrijven na die drie plaatzen. file 2484, folio 322
May 19, 1679 Als aen d’Ed. Jacobus Couper en raet op Indermayoe file 2484, folio 322-326
May 19, 1679 En soomede aen d’Ed. Cornelis Bartelsz Marchier en raet tot Japara file 2484, folio 326-329