Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 12, 1679 Soomede aen den Engelsen agent Robert Parker file 2484, folio 19-21
Jan. 12, 1679 Een Batavias borger met eenige zoldaten heimelijck van Tanjongpoura met schrijven van den luytenant Hendrik van den Eeden file 2484, folio 21
Jan. 12, 1679 Moordadig voornemen van den Javaenzen gouverneur Wiera Saba om de besettelingen in de veltschanze te vermoorden file 2484, folio 21-22
Jan. 12, 1679 Misluckt file 2484, folio 22-23
Jan. 12, 1679 Hij laet sijn eygen negorijen in brant staken en retireert na Intche Pragi file 2484, folio 23
Jan. 12, 1679 Den sergeant Joannes Zipman en nogh twee andre persoonen door zijn bevel vermoort file 2484, folio 23
Jan. 12, 1679 Die van Intche Karrang tragten mede onder schijn van vrunt[schap] een Mardijcker, 4 Balyer en 4 Javanen om het leven te brengen file 2484, folio 23-24
Jan. 12, 1679 Dat den regent van die negorije het leven kost file 2484, folio 24
Jan. 12, 1679 Den sergeant Jan Bervelt albereyts nae Tanjongpoura vertrocken, weder terugh geroepen file 2484, folio 24
Jan. 12, 1679 En de Javanen van ’t vaertuygh bij provisie in arrest genomen file 2484, folio 24
Jan. 13, 1679 Het schip het Wapen van Alkmaer over Caep de Bon Esperance uyt het vaderlant file 2484, folio 24
Jan. 13, 1679 Cargasoen file 2484, folio 24-25
Jan. 13, 1679 Den sergeant Jan Bervelt met de chialoup de Orangieboom na Pamanoecan en Indermayoe om van daer na Pagadin op te gaen file 2484, folio 25-26
Jan. 13, 1679 Beknopten inhout van ’t brieffken aen den luytenant Jochum Michielsz geschreven file 2484, folio 26
Jan. 13, 1679 De gearresteerde Javanen weder gelargeert en op vrije voeten gestelt file 2484, folio 26
Jan. 13, 1679 Uytgenomen een die sigh selfs naderhant fugatieff stelt file 2484, folio 26-27
Jan. 13, 1679 d’Erven van Sijn Edelheyt d’Hr. Gouverneur generael aengenomen voor de somma van 9969 ½ rijksdaalders file 2484, folio 27
Jan. 13, 1679 d’Hr. ordinaire raat Balthasar Bort tot president van den agtbaren Raat van Justite deses Casteels geëligeert file 2484, folio 27
Jan. 14, 1679 Het jaght de Schelvisch van Sumatra’s westcust file 2484, folio 27
Jan. 14, 1679 En twee Barosse muytmaekers genaamt Sella Wangsa en Bandhaer Moeda om voorts in ballingschap versonden te werden file 2484, folio 27-28