Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 30, 1678 Antwoord door de Princen aen den Bantamsen affgesant gegeven file 2483, folio 1112-1113
Nov. 30, 1678 Confirmatie wegens de veroveringh van Samadangh file 2483, folio 1113
Nov. 30, 1678 Insolentie door Sara Mangala in het prinsdom Talaga onder Cheribon geboortich bedreven file 2483, folio 1114
Nov. 30, 1678 Den bottelier Huygh Boy van Bantam met schrijven file 2483, folio 1114
Nov. 30, 1678 Canon van Bantam nae Turtiassa gevoert file 2483, folio 1114
Nov. 30, 1678 Nieuwe uytsettinge over Cheribon naer Samadangh gedaen file 2483, folio 1114-1115
Nov. 30, 1678 Den jonge Coning schijnt mede tot den oorlogh genegenen file 2483, folio 1115
Nov. 30, 1678 Crain Gillyson file 2483, folio 1115
Nov. 30, 1678 Ses Nederlandsche jongens van Batavia tusschen 14 en 18 jaeren na Bantam overgeloopen file 2483, folio 1115
Nov. 30, 1678 En geweygert weder te geven met bijvoeginge dat deselve besneden sullen moeten werden file 2483, folio 1115-1116
Nov. 30, 1678 De weduwe van den Pangeran Singazary door den Coning van Bantam na Japara gesonden aan den Sousouhounang file 2483, folio 1116
Nov. 30, 1678 Beschrijvinge der Maleyers op Bantam remorerende file 2483, folio 1116
Nov. 30, 1678 Beraatslaginge der Bantammers wegens den aen te vangen oorlogh met d’E. Compagnie file 2483, folio 1116-1117
Nov. 30, 1678 Het schip Europa van Ceylon met schrijven van den heer gouverneur en raet en oocq van den directeur in Persia file 2483, folio 1117
Nov. 30, 1678 Ladinge van gemelte bodem file 2483, folio 1117
Nov. 30, 1678 Aengecomen vaartuygen file 2483, folio 1118-1121
Nov. 30, 1678 Affgegane vaartuygen file 2483, folio 1121-1124
Nov. 30, 1678 Overledene file 2483, folio 1125
Nov. 30, 1678 Gedoopte file 2483, folio 1125
Nov. 30, 1678 Getrouwde file 2483, folio 1125