Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 17, 1678 Mondelinge tijdinge van de optogt der Ceribonders met 2500 crijgers nae Samadangh file 2482, folio 565-566
July 18, 1678 Dubbelt schrijven per een borger chialoup van Malacca file 2482, folio 566
July 18, 1678 Den Javaansen affgesant van den hoofden der dorpelingen op de rivier Chebet crijgen affscheyt file 2482, folio 566
July 18, 1678 Met een briefje door de sabandhar Ockersz aan sijn meester file 2482, folio 566
July 18, 1678 De Inlandse soldaten nae Java’s Oostcust staende te vertrecken door Sijn Edelheyt gemonstert file 2482, folio 566-567
July 19, 1678 Een Chinees vaartuygh met schrijven van Banjermassing file 2482, folio 567
July 19, 1678 Een Javaans vaertuygh met schrijven van Bantam file 2482, folio 568
July 19, 1678 Europische nouvelles der Engelsen file 2482, folio 568
July 19, 1678 De besettinge voor Pamanoecan op te breecken file 2482, folio 568
July 19, 1678 En den lieutenant Jochum Michielsz met eenige Nederlandse ter adsistentie naer Samadangh te lande op te trecken file 2482, folio 568
July 19, 1678 De Smith voor Indermayoe te blijven file 2482, folio 568
July 19, 1678 De Inlandts soldaten staende naer Java’s Oostcust te vertrecken gagie toegelegt[13] file 2482, folio 569
July 19, 1678 Den Deensen resident tot Bantam redenen te laten geven tegens den capitein Anthony van Doorn aen de Caap de Goede Hoop in arrest sij genomen file 2482, folio 569
July 19, 1678 Den Pangeran Coelon een pascedul voor sijn schepen na de Manilhas vergunt file 2482, folio 569
July 20, 1678 Den coopman Jacob van Dijck met de chialoupen de Vlieger en Leguaen en de boot Onrust na Cheribon file 2482, folio 569-570
July 20, 1678 Corte inhout van de instructie deselve tot narigt medegegeven file 2482, folio 570-574
July 20, 1678 Inhout van briefken ter selver tijt aen den lieutenant Jochum Michielsz en den raat voor Pamanoecan file 2482, folio 574-575
July 20, 1678 Het borger jacht de Batavisen Coopman voor een somma van 3200 rijxdaalders ingecocht file 2482, folio 575
July 20, 1678 Den gesant van de Macassaren op Java’s Oostcust op hun versoek met eenige cleenigheden te accommoderen file 2482, folio 575
July 22, 1678 Schrijven per borger vaertuygh van d’Hr. gouverneur Balthasar Bort en raat uyt Malacca file 2482, folio 575-576