Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 4, 1807 Het Americaansch schip Bayard vertrekt naar elders file 2622, folio 153
Aug. 4, 1807 De Schipio steevend naar Samarang file 2622, folio 153
Aug. 4, 1807 Alsmeede de galley Maria Wilhelmina, de brik Ceeris en het pinkje de Resolutie file 2622, folio 153
Aug. 4, 1807 Ontvangen schrijvens van Java file 2622, folio 153
Aug. 5, 1807 Schrijvens naar Cheribon, Banda en ook naar Java file 2622, folio 154
Aug. 5, 1807 Het Spaans schip Victoria neemd de reis naar Europa aan file 2622, folio 154
Aug. 6, 1807 De galleyen de Snoek en de Wagter vertrekken naar Java file 2622, folio 154
Aug. 7, 1807 Verzonden missiven en papieren met de Arabier Abdul Baker naar Palembang file 2622, folio 155
Aug. 7, 1807 Duplicaat schrijvens ontvangen van Maccasser file 2622, folio 155
Aug. 7, 1807 Originele dito van Java file 2622, folio 155
Aug. 7, 1807 Het Moorsche schip Semiere stevend naar Musquette file 2622, folio 155
Aug. 8, 1807 Tijdinge ontvangen uyt patria behelsende verscheide aanstellinge van voornaame dienaaren, en ‘dat den Maarschalk Daendels zoude zijn aangesteld tot Gouverneur Generael van de Indiën beoosten de Caep etc. en welke aanstelling genoteerd zoude zijn in een alhier aangekomen Haerlemsche Courant van den 17 february 1807’ file 2622, folio 156
Aug. 8, 1807 Het ongelukkig en rampsalig lot van de stad Leiden verhaald file 2622, folio 156
Aug. 9, 1807 Vertrek van het Americaansch schip Rebekka file 2622, folio 157
Aug. 9, 1807 Het Moorsche schip Abdul Calie naar Musquette en een Chineesche jonk naar Canton file 2622, folio 157
Aug. 10, 1807 De Deensche brik Heero verlaat deeze rheede file 2622, folio 157
Aug. 11, 1807 Ontvangen missives van Cheribon en Bantam file 2622, folio 158
Aug. 12, 1807 Over land naar Cheribon en Java geschreeven file 2622, folio 158
Aug. 12, 1807 Origineele missive van Bantam ontvangen file 2622, folio 158
Aug. 13, 1807 Nader schrijvens van Bantam file 2622, folio 159