Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1807 Ook naar Cheribon file 2622, folio 61
April 23, 1807 Ontvangen brieven van Bantam file 2622, folio 62
April 24, 1807 Schrijvens van Cheribon en Bantam file 2622, folio 62
April 25, 1807 Vertrek van het Deensch schip Vinende naar Bengalen file 2622, folio 62
April 26, 1807 Aankomst van een Chineesche wankang van Riouw file 2622, folio 63
April 27, 1807 Schrijvens van Bantam file 2622, folio 63
April 28, 1807 Ontvangen schrijvens van Bantam file 2622, folio 64
April 29, 1807 Schrijvens van Paccalongans resident file 2622, folio 64
April 29, 1807 Aparte en andere missives naar Java verzonden, alsmeede naar Cheribon file 2622, folio 64
May 1, 1807 [Ontvangen schrijvens van Samarang, Cheribon en Bantam] file 2622, folio 66
May 5, 1807 [Wierd door het Americaansch schip Chors de reis naar America ondernoomen] file 2622, folio 68
May 6, 1807 [Arriveerd het van Java koomend scheepje Oost en West] file 2622, folio 68
May 6, 1807 [Missive van Samarang ontvangen] file 2622, folio 68
May 6, 1807 [Missiven naar Samarang en Cheribon verzonden] file 2622, folio 68
May 7, 1807 Aankomst van ’t schip Vaartwel van Java, een mayang van Tagal en de brek Ceeris file 2622, folio 69
May 8, 1807 Schrijvens van Java file 2622, folio 69
May 8, 1807 Het Deensche schip Helena komt op uyt de Oost file 2622, folio 69
May 9, 1807 ’t Voormelde schip Helena zeild weder uyt het gezigt file 2622, folio 69
May 9, 1807 Gemeen schrijvens van Bantam file 2622, folio 70
May 10, 1807 Godsdienstige en plegtige aankondiging der verheffing van de Prins Louis Napoleon tot Koning van Holland file 2622, folio 70-71