Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 6, 1807 [Missive van Samarang ontvangen] file 2622, folio 68
May 6, 1807 [Missiven naar Samarang en Cheribon verzonden] file 2622, folio 68
May 7, 1807 Aankomst van ’t schip Vaartwel van Java, een mayang van Tagal en de brek Ceeris file 2622, folio 69
May 8, 1807 Schrijvens van Java file 2622, folio 69
May 8, 1807 Het Deensche schip Helena komt op uyt de Oost file 2622, folio 69
May 9, 1807 ’t Voormelde schip Helena zeild weder uyt het gezigt file 2622, folio 69
May 9, 1807 Gemeen schrijvens van Bantam file 2622, folio 70
May 10, 1807 Godsdienstige en plegtige aankondiging der verheffing van de Prins Louis Napoleon tot Koning van Holland file 2622, folio 70-71
May 10, 1807 Ceremonieel en prachtige feestviering der verheffing van voormelde Fransch Keiserlijke Prins file 2622, folio 72-104
May 10, 1807 Beschrijving van het vuurwerk file 2622, folio 104-108
May 10, 1807 Verscheiden in privé door voornaame en andere persoonen opgerigte illuminatiën beschreeven file 2622, folio 108-109
May 10, 1807 Beschrijving van het soupé file 2622, folio 110-114
May 12, 1807 Schrijvens naar Bantam file 2622, folio 115
May 14, 1807 Schrijvens van Bantam file 2622, folio 116
May 15, 1807 Komst van ’t Americaansch schip Adamant van Besmer file 2622, folio 116
May 15, 1807 En van de John Bokly van Philadelphia file 2622, folio 116
May 17, 1807 Het scheepje Oost en West vertrekt naar Java file 2622, folio 117
May 18, 1807 De brik Rembang stevend naar Samarang file 2622, folio 118
May 18, 1807 Schrijvens van Bantam file 2622, folio 118
May 19, 1807 Ontvangen missives van Java en den Oosthoek file 2622, folio 118