Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 22, 1677 Briefje van Bantam file 2481, folio 433-434
Sept. 22, 1677 Briefje oock van het schip Africa in de Straat Sunda file 2481, folio 434
Sept. 23, 1677 Schrijven van d’Hr. Admiraal Speelman van Japara file 2481, folio 434
Sept. 23, 1677 Besettingh tot Samarang gelaten file 2481, folio 434
Sept. 23, 1677 En voorts oock Coedoes, Patty etc t’ondergebragt en herstelt file 2481, folio 434-436
Sept. 23, 1677 De brieven van de verongelukte schepen Damiata en Pagedet uyt Banda en Bima mede over Japara ontfangen file 2481, folio 436-437
Sept. 23, 1677 Briefje van het jacht den Alexander uyt de Straat Sunda file 2481, folio 437
Sept. 23, 1677 Het schip Africa uyt het vaderlant over de Caap file 2481, folio 437-438
Sept. 24, 1677 Het schip Nieuw Middelburgh van Sumatra’s westcust file 2481, folio 438-439
Sept. 25, 1677 Het jacht de Alexander uyt het vaderlant over de Caap file 2481, folio 439-441
Sept. 25, 1677 Briefje van Bantam en van het schip America uyt de Straat Sunda file 2481, folio 441
Sept. 26, 1677 Schrijven van Palembangh file 2481, folio 441
Sept. 28, 1677 Een Portugese predicatie vrijdag ’s avonts vastgestelt buyten de stadt voor de Inlantse christenen[17] file 2481, folio 442
Sept. 28, 1677 Ses retourschepen tot de eerste besendinge na het patria aengeleyt file 2481, folio 442
Sept. 29, 1677 De chialoup de Cacap van Malacca over Palembangh file 2481, folio 442
Sept. 29, 1677 Brieven daer met oock over Malacca van d’Ed. commandeur Jacob Lobs en raat op Mallabaar file 2481, folio 442-443
Sept. 29, 1677 Tijdingen van Malacca file 2481, folio 443
Sept. 29, 1677 En oock van Mallabaar file 2481, folio 443-444
Sept. 29, 1677 Het schip America van het vaderlant over de Caap file 2481, folio 444
Sept. 29, 1677 En zijn lading file 2481, folio 444-446