Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 26, 1804 [Arrive van het Americaans schip Rebecca van Baltimore] file 2619, folio 10
Jan. 26, 1804 [Vertrek van ’s Compagnies schip Vreede en Rust naar Sourabaya] file 2619, folio 10
Jan. 26, 1804 [Het Moorsch schip Telt vertrekt naar Muskette] file 2619, folio 10
Jan. 26, 1804 [Apart schrijvens van Bantam ontfangen] file 2619, folio 10
Jan. 27, 1804 [Vertrek van de brik de Belgica en het Americaans schip de Indus naar Java] file 2619, folio 10
Jan. 28, 1804 [Het Americaans schip Hebe naar Baltimore vertrokken] file 2619, folio 11
Jan. 29, 1804 [De Zeebouwer vertrekt naar Java en verdere naar Ternaten] file 2619, folio 11
Jan. 30, 1804 [Het Compagnies schip Arnestein naar de Groote Oost vertrokken] file 2619, folio 11
Jan. 31, 1804 [Aankomst van het Americaans schip Catharina van Boston file 2619, folio 11
Jan. 31, 1804 Ontfangene schrijvens van Samarang] file 2619, folio 11
Feb. 1, 1804 [Verzondene schrijvens naar Bantam] file 2619, folio 11
Feb. 1, 1804 [Arrive van ’s lands scheepen van oorlog de Pallas, de Schrikverwekker en de Resolutie] file 2619, folio 12
Feb. 1, 1804 [Aankomst van de Americaanse scheepen New Jesse van Philadelphia en The Henry van Salem] file 2619, folio 12
Feb. 1, 1804 [De brik de Goede Trouw naar Banda vertrokken] file 2619, folio 12
Feb. 1, 1804 [Over den landweg schrijvens naar Java verzonden] file 2619, folio 12
Feb. 2, 1804 [Receptie van Zijn Excellentie P. Hartsinck vice admiraal der Bataafse vloot] file 2619, folio 12-13
Feb. 3, 1804 [Een advertentie nopens de prijs van rijst gepubliceerd][7] file 2619, folio 13-14
Feb. 3, 1804 [Ontfangene schrijvens van Samarang] file 2619, folio 14
Feb. 5, 1804 [Arrive van het Americaans schip Martha van Philadelphia] file 2619, folio 14
Feb. 5, 1804 [Verzondene schrijvens naar Ternaten met de Compagnies schoener Amboina] file 2619, folio 14-15