Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 26, 1677 Ontroerten in de Carnaticase landen file 2481, folio 337
July 27, 1677 Het schip het Huys te Merwe uyt Suratte over Ceylon op de rheede file 2481, folio 338
July 27, 1677 d’Ed. Qualter Zeeman advocaat fiscaal van India file 2481, folio 338
July 27, 1677 Den onderkoopman Balthasar Hinloopen tweede van Arracan file 2481, folio 338
July 28, 1677 De Sampson uyt Ternaten over Macassar en Japara file 2481, folio 338
July 28, 1677 Brieven en advysen daermede van al die plaatsen ontfangen file 2481, folio 339-340
July 28, 1677 En tijdingen van Ternaten file 2481, folio 340-342
July 28, 1677 Item van Macassar file 2481, folio 342-343
July 28, 1677 Schrijven daer met van d’Hr. Speelman file 2481, folio 343-346
July 28, 1677 Alsoock een briefje van den Japara’s resident Everard van der Schuur file 2481, folio 346-347
July 28, 1677 Translaat brieven van den nieuwe Sousouhounangs off de Pangeran Dipatty van Tegaal file 2481, folio 347-349
July 28, 1677 Doctor Willem ten Reyne buytenregent van het Lazarus Huys file 2481, folio 349
July 28, 1677 Aengeleyde schepen na diversche quartieren file 2481, folio 349
July 29, 1677 De brieven der coningen van Ternaten en Batchian ingehaelt file 2481, folio 349-352
July 29, 1677 Item translaat des Conincx van Batchian file 2481, folio 352-353
July 30, 1677 Den coopman Jan van Leene na het patria verlost file 2481, folio 353
July 30, 1677 Die van de Blauwen Hulcq de volle premie toegeleyt file 2481, folio 353
July 31, 1677 Aengekome vaertuygen file 2481, folio 353-355
July 31, 1677 Afgaende vaertuygen file 2481, folio 356-358
July 31, 1677 Overledene file 2481, folio 358