Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 8, 1774 De verjaardag van Zijn Hoogheid Prince van Oranje en Nassau geviert file 2601, folio 14
June 20, 1774 Zijn Edelheid na Buitenzorg vertrokken file 2601, folio 80
June 29, 1774 Zijne Hoog Edelheid van hoogstdesselfs landgoed Rustenburg terug gekomen file 2601, folio 82
Aug. 24, 1774 Zijn Edelheid na Buitenzorg file 2601, folio 102
Sept. 12, 1774 Zijn Edelheid van Buitenzorg op Rustenberg file 2601, folio 106
Sept. 15, 1774 Zijn Edelheid van Rustenburg op Weltevreden gereverteerd file 2601, folio 107
Oct. 25, 1774 Zijn Edelheid steld de commandeur van dezelve retourvloot voor file 2601, folio 114
Dec. 20, 1774 Schaagen na Java erlangd zijn afscheid file 2601, folio 125
Jan. 1, 1775 Felicitatie aan Zijn Edelheid met het intrede der nieuw jaar file 2602, folio 1
Jan. 15, 1775 De Morgenster erlangd zijn depeche naar Java file 2602, folio 3
March 8, 1775 De verjaardag van Zijn Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nassau gecelebreert file 2602, folio 18
July 4, 1775 Vertrek van Zijn Edelheid naar Rustenburg file 2602, folio 145
July 8, 1775 Reverte van Zijn Hoog Edelheid van Rustenburg file 2602, folio 146
Aug. 23, 1775 Blijswijk erlangd zijn depeche naar Paccalongang file 2602, folio 164
Sept. 14, 1775 De Maria Jacoba erlangd zijn depeche naar de Westcust file 2602, folio 170
Aug. 23, 1742 Communicatie dat drie vaertuygen straatwaards hadden gesonden ter bestelling van de briefjes aan den verwagt werdende Zijn Edelheyt Van Imhoff file 2573, folio 470
Dec. 12, 1743 Is bij visitatie bevonden onbequaem te zijn en dierhalven afgelegt file 2574, folio 639
Feb. 18, 1745 Den heer oud gouverneur van Macassar Adriaan Hendrik Smout c.s. zijne depeche na Sourabaya verleent file 2575, folio 56
June 4, 1745 Lustreyse voor Zijn Edelheyt gedaan naar Onrust en andere bijleggende eylanden file 2575, folio 167
June 10, 1745 De Palembangsen Astraderpa met zijn vaartuyg en lading te Samarang aangeslagen file 2575, folio 170