Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 16, 1797 Komst van een Chinese jonk van Siam file 2617, folio 213-214
Dec. 18, 1797 Afgekondigde vier billetten en publicatiën[70] file 2617, folio 214
Dec. 20, 1797 Vertrek van het Deens schip Denmark naar Koppenhagen file 2617, folio 215
Dec. 20, 1797 Over den landweg schrijvens naar Samarang verzonden file 2617, folio 215
Dec. 20, 1797 Verzondene schrijvens naar Banjermassing file 2617, folio 215
Dec. 20, 1797 Schrijvens naar Cheribon verzonden file 2617, folio 215
Dec. 20, 1797 Schrijvens naar Bantam gedepecheerd file 2617, folio 215
Dec. 20, 1797 Ongeluk in ’t laboratorium, ‘zijn door het springen van eenige handgranaten eenige der in het laboratorium werkende Europese manschappen deerlijk verbrand en doodgeslagen’ file 2617, folio 215
Dec. 22, 1797 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2617, folio 215
Dec. 22, 1797 Tijding uit Straat Sunda file 2617, folio 216
Dec. 23, 1797 Nevensvermelde placaaten wegens het verbod van amphioenkitten buyten de gepermitteerde plaatsen[71], de gerechtigheid der herbergen en tapperijen, slagten van vee, merken van waxkaarssen in de markten op bazaars in de Jaccatrasche Omme- en Bovenlanden[72] file 2617, folio 216
Dec. 24, 1797 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2617, folio 217
Dec. 24, 1797 Gecombineerde vergadering file 2617, folio 217
Dec. 26, 1797 Het Deens schip de Graaff Bernstorff van Bombay gearriveerd file 2617, folio 217
Dec. 27, 1797 Geaffigeerde placaaten en billeten wegens hanenvegterij[73], de verkoop van bedorven Europeesche dranken, surge of toeak[74], de topbaanen[75], de pacht van de in- en uitgaande rechten op de boom[76], en fraudes van de pachter van het merken der waxkaarssen[77] file 2617, folio 217
Dec. 27, 1797 De Jaccatrasche domeynen van pacht file 2617, folio 217-218
Dec. 27, 1797 Dies rendement file 2617, folio 218
Dec. 27, 1797 Aangebragte schrijvens van Java file 2617, folio 218
Dec. 27, 1797 Arrive van de Fransche oorlogsfreguatten La Forte en Prudente van Mauritius file 2617, folio 218
Dec. 27, 1797 Het Deens schip Helsingor van Bombay gearriveerd file 2617, folio 218-219