Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 7, 1796 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2616, folio 64
April 7, 1796 Per het vaartuig der lieutenant Chineesen verzondene schrijvens naar Samarang file 2616, folio 64
April 7, 1796 Neevensvermeldene brief en papieren zijn uit Nederland per The Superbe ontfangen file 2616, folio 64-65
April 7, 1796 Inhoud van het oorlogsmanifest file 2616, folio 65-68
April 8, 1796 Nader ontfangene schrijvens uit Nederland file 2616, folio 69
April 8, 1796 En van Bantam file 2616, folio 69
April 9, 1796 Het Deensch schip Christiaanshaven naar Mauritius vertrokken file 2616, folio 69
April 10, 1796 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2616, folio 69
April 11, 1796 Vertrek van het particulier schip The Nancy of Amazoon naar Mauritius file 2616, folio 69
April 12, 1796 Aantooning van het capitaal der Luthersche kerk bij een staatreekening file 2616, folio 69-71
April 12, 1796 Over den landweg schrijvens van Samarang aangebragt file 2616, folio 72
April 12, 1796 En eenige relaasen ‘door Braune Campodonico Westerman, Samson c.s., [David] Steur – Hees c.s., alle zich bevonden hebbende te Malacca bij de overgave van het gouvernement aan de Engelschen, houdende een omstandig verhaal van hetgeen aldaar ter dier tijd gepasseerd was’ file 2616, folio 72
April 12, 1796 ’s Compagnies pantjallang komt over Java van Palembang met schrijvens file 2616, folio 72
April 13, 1796 Het particulier schip Madea vertrekt naar Palembang file 2616, folio 72
April 13, 1796 Over den landweg verzondene schrijvens naar Cheribon file 2616, folio 72
April 13, 1796 Verzondene schrijvens naar Samarang file 2616, folio 72
April 13, 1796 Komst van het particulier schip de Elisabeth Geertruyda van de Westcust file 2616, folio 72
April 15, 1796 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2616, folio 73
April 15, 1796 En van Cheribon met eenige relaasen file 2616, folio 73
April 16, 1796 Het Noord Americaansch schip The Abigael komt uit Nederland file 2616, folio 73