Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 11, 1749 Arrivee van twee Zeeuwse baaren Baarsande en de Princes Carolina file 2578, folio 183
May 23, 1751 Een Zeeuwse kamerbrief ontfangen ten geleyde van Saamslag file 2581, folio 127
Sept. 23, 1760 Papieren van het Zeeuwsche schip Thoornvliet uyt Sunda’s engte ontfangen file 2590, folio 88
Nov. 8, 1763 Ontfangst der Zeeuwsche en Caabse papieren van ’t in Straat gearriveerde schip de Rademacher file 2593, folio 193
March 25, 1769 Tijding der komst van de Zeeuwsche schepen Oost Cappelle en Rhijnsburg in Straat Sunda file 2596, folio 39
April 27, 1769 Arrive van de Zeeuwsche kamerschepen Oost Cappellen en Rhijnsburg file 2596, folio 42
June 5, 1770 Arrive in Straat Sunda van het Zeeuwsche kamerschip Nieuw Rhoon file 2597, folio 101
Aug. 25, 1764 Het Zeeuwss schip Walcheren in Straat Sunda file 2594, folio 133
Sept. 2, 1764 Het Amsterdamss schip Velsen en het Zeeuwss schip Thoornvliet ter rheede file 2594, folio 139
June 20, 1698 In plaats van olijvenoly Vriesse boter tot randsoen aan die van de zeevaard te verstrecken gedurende de schaarsheyd van ’t eerstgemelte file 2518, folio 389
Oct. 23, 1719 Naamrolle van eenige inlandsche zeevaarders bescheyden op ’t eyland Edam welke versoeken om ontslag uyt den dienst file 2549, folio 743-744
June 19, 1724 Crooswijk na Bantam met den Lieutenant Jan Zeevaard en een brief file 2556, folio 260
Aug. 20, 1688 Naar Ceylon en Malabaar te gelasten geen zeevaarende of militairen van daar directelijk maar alleen over Batavia naar ’t vaderlant te verlossen file 2503, folio 365
Nov. 1, 1764 Vermaning aan de zeevaarende militairen file 2594, folio 178
Dec. 20, 1701 Besluyt om Jan de Wit als equipagiemeester der zeevaart op morgen voor te stellen file 2521, folio 625
June 14, 1704 Verschijninge van het Engels schip de Zeevaart van Banjar te deser rheede file 2525, folio 302
May 2, 1726 Het schip ’t Raadhuys van Vlissingen van Bantam met een brief, 1596 bharen peper, den predikant Johannes Boekenberg en den luytenant Jan Zeevaart file 2559, folio 376-377
June 3, 1689 ’t Galjoot de Jonge Snoeper uyt Nederlant voor de Camer Amsterdam met 15 zeevaerende file 2504, folio 345
Oct. 31, 1689 ’t Galjoot de Vergulde Vlamingh van Malacca voor reeckening der Camer Amsterdam met 15 zeevaerende naar Malacca vertrocken file 2505, folio 795-796
June 29, 1694 Resolutie om de schepen na Persia en Souratta gedestineert om de swakheyt der zeevarende ider met 12 Europese en 20 Inlandse militie te versterken file 2513, folio 477