Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 20, 1688 Naar Ceylon en Malabaar te gelasten geen zeevaarende of militairen van daar directelijk maar alleen over Batavia naar ’t vaderlant te verlossen file 2503, folio 365
Nov. 1, 1764 Vermaning aan de zeevaarende militairen file 2594, folio 178
Dec. 20, 1701 Besluyt om Jan de Wit als equipagiemeester der zeevaart op morgen voor te stellen file 2521, folio 625
June 14, 1704 Verschijninge van het Engels schip de Zeevaart van Banjar te deser rheede file 2525, folio 302
May 2, 1726 Het schip ’t Raadhuys van Vlissingen van Bantam met een brief, 1596 bharen peper, den predikant Johannes Boekenberg en den luytenant Jan Zeevaart file 2559, folio 376-377
June 3, 1689 ’t Galjoot de Jonge Snoeper uyt Nederlant voor de Camer Amsterdam met 15 zeevaerende file 2504, folio 345
Oct. 31, 1689 ’t Galjoot de Vergulde Vlamingh van Malacca voor reeckening der Camer Amsterdam met 15 zeevaerende naar Malacca vertrocken file 2505, folio 795-796
June 29, 1694 Resolutie om de schepen na Persia en Souratta gedestineert om de swakheyt der zeevarende ider met 12 Europese en 20 Inlandse militie te versterken file 2513, folio 477
June 5, 1687 Het schip Zallant uyt Europa over de Caap op de Bataviase rhede met 244 coppen als 140 zeevarende, 96 militairen, 3 vrouwen, 5 kinderen nevens den predicant Gerard Lamverman? file 2502, folio 368
Oct. 29, 1687 ’t Getal der coppen van zeevarende en militairen file 2502, folio 833
Feb. 19, 1704 Besluyt van ’t jagt Noordgouw met 65 zeevarende te bemannen file 2525, folio 95
March 30, 1706 Aen de zeevarende te deser rheede goedgevonden broot in plaets van rijst te verstrekken file 2528, folio
Feb. 6, 1717 Meerhuysen van het vaderland met 79 zeevarende file 2545, folio 77-78
Aug. 29, 1684 Derthien zeevarende van ’t schip Africa de gagie weder toegevoegt file 2497, folio 1006
March 15, 1680 Getal der zeevarende en militairen op de vertreckende retourschepen file 2486, folio 276-277
Jan. 21, 1678 Resolutie over het employ der zeevarende officieren om de onnute, onbequaeme aff te dancken[24] file 2482, folio 55-56
June 6, 1678 Getal der militairen en zeevarende met China hier aangebracht file 2482, folio 445-446
June 6, 1678 Getal der militairen en zeevarende met het Lant van Schouwen hier aangebracht file 2482, folio 447
Feb. 7, 1679 Getal der zeevarende militairen op de 7 vooraff vertrocke retourschepen Africa, Hendrik Maurits, America, Macassar, Hellevoetsluys, en Juffr. Maria bevonden file 2484, folio 85-86
Feb. 28, 1730 Het theeschip Schuytwijk gemonstert en bemand gevonden met 80 zeevarende en een passagier file 2564, folio 132