Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 7, 1794 De Amazoon komt van het eiland Edam file 2614, folio 172
Nov. 8, 1794 Het particulier schip Java’s Welvaren naar de Cust vertrokken file 2614, folio 172
Nov. 8, 1794 De pantjallang Maria van Timor gearriveerd file 2614, folio 172
Nov. 8, 1794 De Edele heer Raad Extra-ordinair en President van het Collegie van Curatoren en Scholarchen Steven Poeleman overleden file 2614, folio 173
Nov. 9, 1794 De bark de Vreede Lief vertrekt naar Banjermassing file 2614, folio 173
Nov. 9, 1794 De Portugeese snauw Charlotta van Timor gearriveerd file 2614, folio 173
Nov. 9, 1794 Het lijk van den heer Raad Extra-ordinair Steven Poeleman begraven file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Ontfangene Javase papieren met den Chinees Han Siokko, per de pantjallang Maria en over den landweg verzonden file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Ontfangene schrijvens van Macassar file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Per de Engelse brik The Calcatta schrijvens van Bengalen aangebragt file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Schrijvens van Malacca ontfangen file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Alsmede van Ceilon, Mallabaar en Palleacatta missiven file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 De brik Harlingen is een Fransche veroverde kaper file 2614, folio 174
Nov. 11, 1794 De Engelse brik The Calcatta vertrekt naar Malacca file 2614, folio 174
Nov. 11, 1794 Aangebragte schrijvens van Timor met de pantjallang Maria file 2614, folio 174
Nov. 12, 1794 De schoender het Vlugge Marsje naar Samarang vertrokken file 2614, folio 174
Nov. 12, 1794 Aangebragte schrijvens van Banjermassing met den juragan Masboet file 2614, folio 174
Nov. 12, 1794 Schrijvens van Tagal aangebragt met drie Chinesen file 2614, folio 174
Nov. 12, 1794 Mitsgaders van Macassar met den oud capiteian burgerij Jan de Siso file 2614, folio 174
Nov. 13, 1794 Introductie van den heer Directeur-generaal Willem Jacob van de Graaff file 2614, folio 174