Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 20, 1792 Afgekondigt biljet wegens de gangbaar verklaring van de ongecartelde Bataviasche ropyen file 2613, folio 37
April 20, 1792 Verzondene schrijvens naar de Caab met het schip Macasser file 2613, folio 37
April 21, 1792 Het Engelse schip Warren Hasting van Bancahoeloe gearriveerd file 2613, folio 37
April 22, 1792 De Franse snauw Le Resolu arriveerd van de Manilhas file 2613, folio 37-38
April 23, 1792 Het schip Macasser vervorderde zijn naar Nederland file 2613, folio 38
April 24, 1792 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2613, folio 38
April 24, 1792 Per ’s konings gezant Ingabey Angadoeta schrijvens naar Palembang afgegeven file 2613, folio 38
April 24, 1792 De ingehuurd schip de Geertrui en Petronella arriveerd uit Nederland file 2613, folio 38
April 24, 1792 Met nevenstaande schrijvens file 2613, folio 38
April 24, 1792 Sterkte der manschappen file 2613, folio 38
April 25, 1792 Afgave van biljetten wegens de gangbaar verklaerde ongekartelde Bataviaasche zilveren ropyen[23] file 2613, folio 39
April 25, 1792 Schrijvens naar Cheribon afgezonden file 2613, folio 39
April 26, 1792 Ontfangene schrijvens van Samarang file 2613, folio 39
April 26, 1792 En van Cheribon aangebragt file 2613, folio 39
April 26, 1792 Het scheepje de Cornelia Adriana van Bantam gereverteerd file 2613, folio 39
April 26, 1792 Ook de pantjallang de Wilhelmina van Cheribon file 2613, folio 39
April 27, 1792 Schrijvens van de Caab per het schip de Geertrui en Petronella file 2613, folio 39
April 27, 1792 Per juragan 1 schrijvens van Bantam aangebragt file 2613, folio 39
April 27, 1792 De boeyer de Minerva arriveerd van Cheribon met schrijvens file 2613, folio 39
April 29, 1792 De Engelsche scheepen The Quin en The Admiral Barrington van Nieuw Holland gearriveerd file 2613, folio 39