Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 4, 1792 Derde tromslag voor het retourschip Straalen file 2613, folio 10
Feb. 4, 1792 Twee Engelse schepen The Venus en The Holoyon quamen van Bengalen file 2613, folio 10
Feb. 5, 1792 Ontfangene schrijvens van Palleacatta met de bark de Phenix file 2613, folio 10
Feb. 6, 1792 Depeche van het schip Straalen naar Nederland file 2613, folio 10
Feb. 6, 1792 Met schrijvens aan de kamer Delft en Rotterdam file 2613, folio 10
Feb. 6, 1792 Ook aan de Caab file 2613, folio 10
Feb. 6, 1792 Per Rusthoff schrijvens naar Samarang verzonden file 2613, folio 10
Feb. 6, 1792 En naar Bantam per de ligter Zeeland file 2613, folio 11
Feb. 7, 1792 Vertrek van twee Engelse schepen The Venus en The Hyloyon naar America file 2613, folio 11
Feb. 7, 1792 Schrijvens naar de Moluksche koningen van Ternaten, Tidoor en Gorontalo verzonden file 2613, folio 11
Feb. 7, 1792 Over den landweg verzondene schrijvens naar Samarang file 2613, folio 11
Feb. 8, 1792 Vertrek van het schip Straalen naar Nederland file 2613, folio 11
Feb. 8, 1792 Schrijvens van Palembang ontfangen file 2613, folio 11
Feb. 8, 1792 Per het vaartuyg der Chinees Ko Liankoen schrijvens van Bancahoeloe ontvangen file 2613, folio 11
Feb. 8, 1792 Per de bark de Voorzigtigheid schrijvens na Padang afgevaardigt file 2613, folio 11
Feb. 8, 1792 Mitsgaders verzondene brieven aan den Koning en regenten op Timor per de Verwagting file 2613, folio 11
Feb. 9, 1792 Vertrek van het schip Rusthoff naar Macasser file 2613, folio 11
Feb. 9, 1792 Een biljet voor de puye van het generale gouvernement binnen het Casteel afgekondigt[18] file 2613, folio 11-12
Feb. 10, 1792 Schrijvens van Cheribon en Samarang aangebragt file 2613, folio 12
Feb. 10, 1792 Komt uit Nederland van het schip Houtlust file 2613, folio 12