Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 20, 1787 Per den burger Israël Pieters schrijvens van Macassar ontfangen file 2610, folio 160
Dec. 21, 1787 Per ’s konings juragan Bahim schrijvens van Palembang aangebragt file 2610, folio 160
Dec. 22, 1787 Alsmeede van Riouw per den pantjallang Riouw file 2610, folio 160-161
Dec. 24, 1787 Met het schip Hoolwerff schrijvens naar Samarang verzonden file 2610, folio 161
Dec. 24, 1787 De verzending van een pacquet voor Banda per de Triton file 2610, folio 161
Dec. 24, 1787 Per de pantjallang Riouw schrijvens van Palembang ontfangen. file 2610, folio 161
Dec. 25, 1787 Met het schip Holland schrijvens naar Ternaten afgezonden file 2610, folio 161
Dec. 26, 1787 Vertrek van het schip Holland naar Ternaten file 2610, folio 162
Dec. 26, 1787 En de pantjallang de Oppas naar Ambon file 2610, folio 162
Dec. 27, 1787 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2610, folio 162
Dec. 27, 1787 Arrive van de Orangezaal uit Nederland file 2610, folio 162
Dec. 27, 1787 Vertrek van Hoolwerff en Hoorn na Banda en Macassar file 2610, folio 162
Dec. 28, 1787 Schrijvens van Padang ontfangen file 2610, folio 162-163
Dec. 28, 1787 Vertrek van de pantjallangs de Expeditie en de Succes naar Ambon en Timor file 2610, folio 163
Dec. 29, 1787 Schrijvens van Cheribon ontfangen file 2610, folio 163
Dec. 29, 1787 Vertrek van de Zeenimph naar Bantam file 2610, folio 163
Dec. 30, 1787 Per de bark de Voorsigtigheid schrijvens naar Samarang afgezonden file 2610, folio 163
Dec. 31, 1787 Depeche van de barcq de Voorsigtigheid naar Ambon file 2610, folio 163
Dec. 31, 1787 Getal der huisgezinnen binnen de stad en zuidervoorstad file 2610, folio 164
Dec. 31, 1787 Ad item der Bataviasche Ommelanden file 2610, folio 164