Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 9, 1784 Vertrek van het Huys te Krooswijk over Java na Macassar met schrijvens file 2609, folio 12
March 9, 1784 Schrijvens na Pontiana met dit schip afgesonden file 2609, folio 12
March 9, 1784 Arrive van ’s lands esquader oorlogschepen Utrecht, Wassenaar, Goes, Monnickendom, de Princes Louisa en Juno file 2609, folio 13
March 9, 1784 Dit esquader van het Casteel met 15 schooten gesalueert file 2609, folio 13
March 9, 1784 Welk saluut met gelijke schooten van het commandeurschip Utrecht bedankt is file 2609, folio 13
March 10, 1784 Den Heeren Raaden Extra-ordinaris Johannes Robbert van den Burgh en Adriaan Boesses vertrekken na boord om den Heer Capiteyn Commandeur Jacob Pieter van Braam te verwelkomen file 2609, folio 13
March 10, 1784 Worden bij aankomst op het commandeurschip Utrecht met 15 schooten gesalueerd file 2609, folio 13
March 10, 1784 Komen weder terug onder een nader saluut van 15 schooten file 2609, folio 13
March 10, 1784 De Heer van Braam komt met de verdere heeren capitains aan de wal file 2609, folio 14
March 10, 1784 Worden ceremonieelijk gerecipieerd en in de vergadering van Hunne Hoog Edelheeden ingeleyd file 2609, folio 14
March 10, 1784 De heer capitein commandeur legt aldaar zijn visite bij de regeering af file 2609, folio 14
March 10, 1784 Na dese visite stapten zij gesamentlijk met de Hooge Regeering uyt de vergaderzaal in de audiëntiekamer file 2609, folio 14
March 10, 1784 Vertoeven daar een weynig, nemem vervolgens afscheid en reeden uyt het Casteel file 2609, folio 14
March 10, 1784 Honneurs aan de heeren capiteins en aan de heer Van Braam bij het uitreeden uyt het Casteel beweesen file 2609, folio 14
March 10, 1784 Ontvangene brieven met ’s lands scheepen Utrecht en Goes file 2609, folio 14
March 10, 1784 Schrijvens na Macassar met het Huis te Krooswijk versonden file 2609, folio 15
March 10, 1784 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2609, folio 15
March 10, 1784 Arrive van de Engelse snauw Brittange van Bengale file 2609, folio 15
March 11, 1784 Arrive van de Princes van Orange van Amsterdam file 2609, folio 15
March 11, 1784 Korte sterkte van dat schip file 2609, folio 15