Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 5, 1784 Afgave van het advertissement ter affixie verbiedende den uytvoer van rijst[8] file 2609, folio 8
Feb. 5, 1784 Schrijvens aan het Engelsche ministerie te Calcatta file 2609, folio 8
Feb. 5, 1784 Schrijvens na Java afgegeven file 2609, folio 8
Feb. 6, 1784 Vertrek van het Portugeesch schip Santo Pedro de Alcantarra na de Mallabaar file 2609, folio 8
Feb. 6, 1784 Afgesondene schrijvens daarmeede aan de ministers file 2609, folio 9
Feb. 6, 1784 En aan die van Ceilon file 2609, folio 9
Feb. 6, 1784 Affixie van het biljet tegen den uitvoer van goud en zilver[9] file 2609, folio 9
Feb. 6, 1784 Arrive van een Palembangs koningsvaartuyg met thin file 2609, folio 9
Feb. 9, 1784 Vertrek van de Gerigtigheid na Amsterdam file 2609, folio 9
Feb. 9, 1784 En de particuliere schepen Concordia en de Nepthunis na Cheribon file 2609, folio 9
Feb. 10, 1784 Schrijvens voor Java en Cheribon afgegeven file 2609, folio 9
Feb. 10, 1784 Arrive van het Engelsch schip de Pallas van Bengale file 2609, folio 9
Feb. 11, 1784 Affixie van het biljet verbiedende de verkoop van zury, karnemelk en klein bier[10] file 2609, folio 9
Feb. 11, 1784 Arrive van de Spaanse sloep Billona van Manilha file 2609, folio 9
Feb. 14, 1784 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2609, folio 10
Feb. 15, 1784 Viering van de verjaardag van de tweede erfprins George Willem Fredrik file 2609, folio 10
Feb. 15, 1784 Overlijden van vrouwe Catharina van Doorn, douarière van wijlen Raad Extra-ordinair Jan Arend Meyer file 2609, folio 10
Feb. 16, 1784 Het lijk van mevrouw Meyer ter aarde bestelt file 2609, folio 10
Feb. 17, 1784 Vertrek van het retourschip Voorberg na Enkhuizen file 2609, folio 10
Feb. 18, 1784 Vertrek van de Engelse snauw Intelligens na Bengale file 2609, folio 10