Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 15, 1782 Veroveringen van de Compagnies schepen Hoog Caspel, Honcoop, de Paarl, de Dankbaarheid door gedagte Engelsche vloot in de Saldanha Baay file 2608, folio 104
July 15, 1782 Zomede van het voor Ceylon uitgekome schip de Held Woltemade file 2608, folio 104
July 15, 1782 Reverte van de bark den Arend, de pantjallang de Philipina van de expeditie van Poelo Panjang file 2608, folio 104
July 16, 1782 Schrijvens van Cheribon ontvangen file 2608, folio 104
July 16, 1782 Schrijvens van de Caap en uit Nederland file 2608, folio 104
July 16, 1782 Insertie uit de ‘ontfangen Noord-Hollandsche Courant van den 19 maart 1781’ van het manifest van Engeland declareerende oorlog aan de Nederlanden en het contra-manifest van de Staaten Generaal file 2608, folio 104-118
July 16, 1782 Per Inlands vaartuig schrijvens naar Bantam afgezonden file 2608, folio 119
July 16, 1782 Schrijvens van capitain Halfman en Winterheim, c.s. file 2608, folio 119
July 16, 1782 Informatie van het wederopvatten van Lampong Samanca met Compagnies bezetting file 2608, folio 119
July 16, 1782 En het nemen van twee vaartuigen met peeper, etc. file 2608, folio 119
July 17, 1782 Schrijvens na Bantam aan capitain Halfman, c.s. file 2608, folio 119
July 17, 1782 Opontbod van ’s Compagnies Welvaren uit Straat Sunda file 2608, folio 119
July 18, 1782 Per den veerman Ismaël schrijvens van Bantam aangebragt file 2608, folio 119
July 19, 1782 Arrive van het Portugeesch schip Bon Viase van Timor file 2608, folio 119
July 19, 1782 En een Fransch schip La Therese van Malacca file 2608, folio 119
July 19, 1782 Schrijvens van en na Bantam ontvangen file 2608, folio 119
July 19, 1782 En daarentegen derwaarts file 2608, folio 119
July 20, 1782 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2608, folio 119
July 20, 1782 Vertrek van de Jonge Samuel naar Java met letteren file 2608, folio 119
July 21, 1782 Per de sloep de Jonge Willem Arnold schrijvens van Java ontvangen file 2608, folio 119