Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 27, 1676 Saxenburgh van Japara en Java’s Oostcust file 2480, folio 337
Sept. 28, 1676 De militairen per Saxenburgh terugh gekomen binnen gemarcheert file 2480, folio 337-338
Sept. 28, 1676 De sloepen Granaatappel, Egmont en Nachtegaal van Java’s Oostcust met de luytenant van het prauwenhuys file 2480, folio 338
Sept. 28, 1676 Item twee vaartuygen met den Inlants lieutenant Coen Janssen file 2480, folio 338
Sept. 28, 1676 Peguw en de Snaauw mede van Japara met den capiteyn Joan Albert Sloot file 2480, folio 338
Sept. 28, 1676 De fluyt den Hasenbergh uyt Persia over Ceylon file 2480, folio 338-339
Sept. 28, 1676 Tijdinge uyt die quartieren file 2480, folio 339-340
Sept. 29, 1676 Het jacht de Experiment van Java’s Oostcust en Japara met d’Ed. mayor Poleman file 2480, folio 340
Sept. 29, 1676 Rapport van d’E. mayoor Poleman file 2480, folio 340-344
Sept. 29, 1676 Insinuatiën en brieven tusschen d’Ed. mayor en de Macassaren over en weder geschreven file 2480, folio 344
Sept. 29, 1676 Eerste insinuatiebriefje file 2480, folio 344-345
Sept. 29, 1676 Tweede insinuatie door gecommitteerdens gedaan file 2480, folio 345-346
Sept. 29, 1676 Voorgestelde articulen door d’E. mayor Christiaan Poleman aan de Macassaren file 2480, folio 347-349
Sept. 29, 1676 Eerste antwoort briefje der Macassaren aan d’E. mayor Poleman file 2480, folio 349-350
Sept. 29, 1676 Tweede briefje door de Macassaren aen d’E. mayor geschreven file 2480, folio 350-351
Sept. 29, 1676 Schrijven van den resident Couper tot Japara met d’Hr. mayoor Poleman ook ontfangen file 2480, folio 351-352
Sept. 29, 1676 De militairen met Peguw van de oost geretourneert met den capiteyn Joan Albert Sloot binnen gemarcheert file 2480, folio 352
Sept. 29, 1676 Item die met de Experiment gecomen onder den lieutenant Hendrik van Norden file 2480, folio 352
Sept. 29, 1676 Muyderbergh van Java’s Oostcust met de capiteyns Abram Daniël van Renesse en François Tack file 2480, folio 352
Sept. 29, 1676 Het jacht de Schelvisch nae Sumatra’s westcust file 2480, folio 353