Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 28, 1782 Per een Chineesche bark schrijvens van Malacca aangebragt file 2608, folio 6
Jan. 28, 1782 Tijding wegens het binnenloopen van het Japans schip Mars aldaar file 2608, folio 6
Jan. 28, 1782 Ook van de overgave van het Fort te Peza aan een Engelsch scheepje file 2608, folio 7
Jan. 28, 1782 Reverte van de gourab de Snelheid van het Noorder Eylandt file 2608, folio 7
Jan. 29, 1782 Vertrek van de pantjallang de Jonge Bernard naar Amboina file 2608, folio 7
Feb. 1, 1782 Vertrek van de gourab de Snelheid naar het Noorder Eylandt file 2608, folio 7
Feb. 1, 1782 Afgegevene schrijvens daarmede aan de schout bij nagt file 2608, folio 7
Feb. 2, 1782 Vertrek van een particulier scheepje de Jonge Susanna naar Musquette file 2608, folio 7-8
Feb. 2, 1782 Schrijvens van Timor ontvangen file 2608, folio 8
Feb. 5, 1782 Arrive van drie Chineesche jonken van Eymuy file 2608, folio 8
Feb. 5, 1782 Per een Chineesch vaartuig schrijvens naar Cheribon verzonden file 2608, folio 8
Feb. 6, 1782 Schrijvens van Java en Bantam ontvangen file 2608, folio 8
Feb. 7, 1782 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2608, folio 8
Feb. 9, 1782 Per Juragan Achmat schrijvens naar Bantam afgezonden file 2608, folio 8
Feb. 10, 1782 De drie oorlogschepen de Dolphijn, de Patriot en het Hof ter Linde komen van de kruistogt terug file 2608, folio 8
Feb. 10, 1782 Met de gourab de Snelheid file 2608, folio 8
Feb. 10, 1782 Schrijvens naar Cheribon afgezonden file 2608, folio 8
Feb. 11, 1782 Per Juragan Ismaël schrijvens van Bantam ontvangen file 2608, folio 9
Feb. 13, 1782 Per den Chinees Tan Hienko schrijvens naar Java verzonden file 2608, folio 9
Feb. 13, 1782 Reverte van de bark den Arend van Bantam file 2608, folio 9