Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 15, 1780 Tijding dat het van Ternaten reverterend schip Delfshaven boven Madura gezonken was file 2607, folio 114
Sept. 16, 1780 Per den Chinees Nio Kongko schrijvens van Macassar ontvangen file 2607, folio 114
Sept. 16, 1780 Overlijden van den heer Raad Ordinaris en President van de Raad van Justitie Mr. Thomas Schippers file 2607, folio 114-115
Sept. 16, 1780 Schrijvens naar Java en Cheribon verzonden file 2607, folio 115
Sept. 17, 1780 Het lijk van den heer Thomas Schippers word ter aarde besteld file 2607, folio 115-116
Sept. 20, 1780 Voorstelling van Zijn Hoog Edelheid Willem Arnold Alting als gouverneur generaal file 2607, folio 116-145
Sept. 21, 1780 Schrijvens naar Bantam afgegeven file 2607, folio 145
Sept. 21, 1780 Holland reverteerd van Java met schrijvens file 2607, folio 146
Sept. 22, 1780 Per den Javaan Sidien schrijvens van Bantam ontvangen file 2607, folio 146
Sept. 22, 1780 Bredenhoff vertrok naar derwaarts file 2607, folio 146
Sept. 24, 1780 Het Engels schip The Resolution keerd weder terug naar Bombay file 2607, folio 146
Sept. 24, 1780 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2607, folio 147
Sept. 26, 1780 De Patriot reverteerd van Java file 2607, folio 147
Sept. 26, 1780 Met den heer Raad extraordinaris Johannes Robert van der Burgh file 2607, folio 147
Sept. 26, 1780 Zijn Edele word afgehaald en in het gouvernement geconduisseerd file 2607, folio 147-149
Sept. 26, 1780 Per twee kruissers schrijvens van Java ontvangen file 2607, folio 149
Sept. 28, 1780 Schrijvens van Ternaten en Macassar ontvangen file 2607, folio 149-150
Sept. 29, 1780 Een pacquet voor Cheribon afgegeven file 2607, folio 150
Oct. 1, 1780 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2607, folio 151
Oct. 3, 1780 Het schip ’s Compagnies Welvaren vertrekt naar de Mallabaar met schrijvens file 2607, folio 151