Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 3, 1775 Briefje van Cheribon aangebragt file 2602, folio 2
Jan. 6, 1775 Arrive van Leyerdorp van Bantam met schrijvens file 2602, folio 2
Jan. 6, 1775 Dito van de landsboot Mastenbroek file 2602, folio 2
Jan. 8, 1775 Het Engelse particuliere schip The Neptune vertrekt na Bombay file 2602, folio 2
Jan. 11, 1775 Schrijvens van Samarang ontfangen file 2602, folio 3
Jan. 13, 1775 Den burger Theunis vertrekt naar Macassar met duplicaatpapieren file 2602, folio 3
Jan. 13, 1775 Ontfangst van een briefje van Sumatra’s Westcust file 2602, folio 3
Jan. 14, 1775 Per den juragan Boediman schrijvens van Bantam ontfangen file 2602, folio 3
Jan. 15, 1775 De Morgenster erlangd zijn depeche naar Java file 2602, folio 3
Jan. 17, 1775 Vertrek van dien bodem naar Samarang file 2602, folio 4
Jan. 17, 1775 Blijswijk naar Palembang gedepecheert file 2602, folio 4
Jan. 19, 1775 Het Engelse compagniesschip York bezeild deese rheede van Engeland file 2602, folio 4
Jan. 20, 1775 De retourschepen Honcoop naar Amsterdam en Willem de Vijfde naar Zeeland gedepecheert file 2602, folio 4
Jan. 20, 1775 De gesworen klerk Daniël Diderick van Haak bezorgd de papieren aan boord file 2602, folio 4
Jan. 20, 1775 Vertrek van het Portugeesch schip Joan Joachim e Sancta Anna naar Goa file 2602, folio 4
Jan. 20, 1775 En Blijswijk naar Palembang file 2602, folio 4
Jan. 21, 1775 Vertrek van Honcoop en Willem de Vijfde naar Nederland file 2602, folio 5
Jan. 22, 1775 Aankomst van vier jonken van Eymui file 2602, folio 5
Jan. 23, 1775 Een brief naar Samarang afgezonden file 2602, folio 5
Jan. 24, 1775 De bark de Phenix en de pantjallang de Doradus en de ligter Deventer naar Bantam file 2602, folio 5