Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 16, 1774 De brief van de heeren bewindhebberen ter kamer Enkhuizen in dato 18 november 1773 ter vergadering geleezen file 2601, folio 107
Sept. 17, 1774 Vredestein van Banda en Vlissingen van Ternaten arriveerden file 2601, folio 107
Sept. 17, 1774 De Engelse particuliere snauw Assistence na Riouw vertrokken file 2601, folio 107
Sept. 21, 1774 Per den voerman Oesoep over den landweg schrijvens na Samarang gezonden file 2601, folio 108
Sept. 22, 1774 Het Princes van Orange hier ter rheede file 2601, folio 108
Sept. 22, 1774 Desselfs korte sterkte file 2601, folio 108
Sept. 23, 1774 De Venus na Tagal gezonden file 2601, folio 109
Sept. 27, 1774 Schrijvens na Samarang afgezonden file 2601, folio 109
Sept. 30, 1774 De Eendragt na de Westcust gezonden en de Phenix van Cheribon terug file 2601, folio 109
Oct. 1, 1774 Crimineele executie bij den Raad van Justitie file 2601, folio 109-110
Oct. 1, 1774 Rapport van hetzelve aan d’Edele directeur generaal gedaan file 2601, folio 110
Oct. 1, 1774 Per de bark het Zeepaard schrijvens van Banda en Macassar aangebragt file 2601, folio 110
Oct. 3, 1774 De Engelse particuliere bark Dolphin van Bengale ter deeser rheede file 2601, folio 110
Oct. 4, 1774 Een briefje na Bantam gezonden file 2601, folio 110-111
Oct. 4, 1774 Een dito van Samarang ontfangen file 2601, folio 111
Oct. 6, 1774 De Engelse particuliere bark Jason van Bengale hier ter rheede file 2601, folio 111
Oct. 6, 1774 Schrijvens van Cheribon ontfangen file 2601, folio 111
Oct. 7, 1774 Het Portugeesch schip Jan Joaqiem Santa Anna van Madras over Malacca hier ter rheede file 2601, folio 111
Oct. 11, 1774 Het Zeepaard kwam van Palembang file 2601, folio 111
Oct. 11, 1774 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2601, folio 112