Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 12, 1773 Een Engelse particuliere schip The Minerva van van Bengale ter rheede file 2600, folio 16
March 16, 1773 ’s Compagnies Welvaren, Popkensburg en de Snoek naar Samarang afgezonden file 2600, folio 16
March 16, 1773 Komt ter deezer rheede van een Engels scheepje Fortunate van Queda file 2600, folio 16
March 17, 1773 En van Macao een Portugeesch schip Nossa Senhora de Luz file 2600, folio 17
March 19, 1773 De Phenix naar Bantam afgevaardigt file 2600, folio 17
March 24, 1773 Mitsgaders van daar schrijvens ontvangen file 2600, folio 17
March 25, 1773 De pantjallang de Adriana van Cheribon gereverteerd file 2600, folio 17
March 26, 1773 Insertie van de jaarlijksche staatrekeening der diacony armen file 2600, folio 17-20
March 30, 1773 Het overlijden van den Edele heer Jan Arend Meyer genoteerd file 2600, folio 21
March 31, 1773 Westerveld naar Cheribon gedepecheert file 2600, folio 21
March 31, 1773 En van Tanjongpoura het maandelijks briefje ontvangen file 2600, folio 21
March 31, 1773 Mitsgaders de Edele heer Jan Arend Meyer begraven file 2600, folio 21
April 1, 1773 Het Engelse particuliere schip The Happy Return en de particuliere bark The Dolphin ter rheede gearriveert van Bengale en Madras file 2600, folio 21
April 2, 1773 De staatreekening van de Luthersche Kerk geïnsereert file 2600, folio 22-24
April 5, 1773 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2600, folio 25
April 5, 1773 Renswoude van Zeeland in Sunda’s engte gearriveerd file 2600, folio 25
April 7, 1773 Vertrek van twee Engelse scheepjes The Experiment en Fortunate naar Bengale en Persië file 2600, folio 25
April 7, 1773 En reverte van de Phenix van Bantam file 2600, folio 25
April 9, 1773 Een Engelse particuliere schip The Dolphin na Passir vertrokken file 2600, folio 25
April 11, 1773 Arrive ter deezer rheede van het Zeeuws kamerschip Renswoude file 2600, folio 26