Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 4, 1676 De Noortse schepen van daer naar de Indische quartieren voortgegaen file 2480, folio 7
Jan. 4, 1676 Schrijven van burger vaertuygh na Malacca file 2480, folio 7
Jan. 5, 1676 De chialoup Egmont van Malacca file 2480, folio 8
Jan. 5, 1676 De sabandhar Codia Roeboe na Bima terugh met schrijven aen den conink aldaar file 2480, folio 8
Jan. 7, 1676 Contract met Majuda en gecommitteerd’Heeren hier geslooten file 2480, folio 8
Jan. 7, 1676 Het schip het Huys te Merwe de volle premie toegeleyt file 2480, folio 8
Jan. 7, 1676 Een jonk uyt de Macause eylanden file 2480, folio 8
Jan. 8, 1676 Resolutie over de versoeken der Coningen van Ternaten en Batchian; item Calimatta wegens haer opkomen genomen file 2480, folio 8-9
Jan. 8, 1676 En het opschriff van een gouden penninck tot confirmatie aan den Conink van Ternaten te vereeren file 2480, folio 9
Jan. 9, 1676 De schepen Cabelleau en de Pijnacker, Bunschooten, Papegaay, Vliegende Swaan; item de Pisangh en Nassau nae Timor met de capiteyn Harman Egberts file 2480, folio 9
Jan. 9, 1676 Tot dempinge der rebellen aldaar file 2480, folio 9-11
Jan. 9, 1676 Resolutie over de fortificatiewerken in Amboina file 2480, folio 11
Jan. 9, 1676 En drie nieuwe capitaele werken te maeken file 2480, folio 11-12
Jan. 12, 1676 Schrijven van Bantam per Javaen file 2480, folio 12-13
Jan. 14, 1676 Jacobus Bolswaert tot notaris geadmitteert file 2480, folio 13
Jan. 14, 1676 Majuda 493 rijxdaalders tholl geremitteert file 2480, folio 13
Jan. 14, 1676 Nieuw verkoren ouderlingen file 2480, folio 13
Jan. 14, 1676 Ende diaconen file 2480, folio 13-14
Jan. 14, 1676 d’Hr. Ranst kerkmeester der Nederlantse kerck file 2480, folio 14
Jan. 15, 1676 Afscheytneming en gehouden redenen met den Ternaatsen ambassadeur Saddina Majuda in Rade van India file 2480, folio 14-16